„ASTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000245827
Numer REGON: 810384226
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-09-29
Sygnatura akt[RDF/245395/20/647]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP8103842262005-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 30902005-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2005-11-28 do dziś
2. Adresulica KAPITAŃSKA nr domu 2 kod pocztowy 71-602 poczta SZCZECIN 2005-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 23.02.1993 R. SPORZĄDZONY W KANCELAREII NOTARIALNEJ ZOFII DALESZYŃSKIEJ W SZCZECINIE, REP. A NR 1945/1993 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ ZOFII DALESZYŃSKIEJ W SZCZECINIE W DNIU 10.11.2005 R. REP. A NR 8260/2005 ZMIENIONO: §1, §4, §5 UST. 1, §6, §8 UST. 1 I UST. 2, §10, §11, §13, §162005-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „CALBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8105116602005-11-28 do dziś
4. Numer KRS0000052767 2005-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 512 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.600,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)2005-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-11-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTIFTUNG GRYPS DOMUS NOSTRAE2020-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały488 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.400,00 ZŁ2020-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2005-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGRZYNIAK2005-11-28 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2005-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-11-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEHMANN2005-11-28 do dziś
2. ImionaDIETRICH KLAUS2005-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2005-11-28 do dziś
270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2005-11-28 do dziś
371 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-11-28 do dziś
473 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA2005-11-28 do dziś
574 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-11-28 do dziś
674 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2005-11-28 do dziś
774 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2005-11-28 do dziś
874 40 Z REKLAMA2005-11-28 do dziś
974 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2005-11-28 do dziś
1074 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-11-28 do dziś
1180 22 SZKOLNICTWO ZAWODOWE I TECHNICZNE2005-11-28 do dziś
1220 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2005-11-28 do dziś
1325 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2005-11-28 do dziś
1426 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2005-11-28 do dziś
1528 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2005-11-28 do dziś
1645 BUDOWNICTWO2005-11-28 do dziś
1751 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2005-11-28 do dziś
1860 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2005-11-28 do dziś
1963 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2005-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
2data złożenia 29.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-19 do dziś
3data złożenia 30.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-03 do dziś
4data złożenia 30.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-08 do dziś
5data złożenia 30.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-14 do dziś
6data złożenia 30.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-04 do dziś
7data złożenia 29.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-13 do dziś
8data złożenia 28.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-08 do dziś
9data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
10data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
11data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
12data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-14 do dziś
13data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-19 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-03 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-08 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-14 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-04 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-13 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-19 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-03 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-08 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-14 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-04 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-13 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów