„CULINAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000245691
Numer REGON: 140307371
Numer NIP: 5252348277
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-10-24
Sygnatura akt[RDF/454715/22/196]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-11-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140307371 NIP 52523482772009-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CULINAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2005-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica JUTRZENKI nr domu 102/104 kod pocztowy 02-230 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.2005 R. NOTARIUSZ GRZEGORZ KOŁAKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA UL. MARSZAŁKOWSKA 83 LOKAL 7 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 5089/20052005-11-25 do dziś
212.12.2005 R., A NR 6719/2005 R., KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ GRZEGORZ KOŁAKOWSKI UL. MARSZAŁKOWSKA 83 LOK.7,00-683 WARSZAWA ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2005 R. (REP. A NR 5089/2005) -ZMIANA PAR. 1 PKT 1.3. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2005-12-29 do dziś
306.05.2009 R. REPERTORIUM A NR 9672/2009, NOTARIUSZ ROBERT GILER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -ZMIANA § 2 PKT 2.1, § 11 PKT 11.12009-05-20 do dziś
424 KWIETNIA 2013 R., NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PL.PIŁSUDSKIEGO NR 2, REPERTORIUM A NR 10335/2013 - ZMIANA PAR. 1 PKT 1.32013-05-28 do dziś
524.03.2014 R., NOTARIUSZ ROBERT GILER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PLAC PIŁSUDSKIEGO 2, REP. A NR 6779/2014 ZMIANA: § 2.1, § 3.3, § 3.12014-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSVERIGES STÄRKELSEPRODUCENTER, FÖRENING U.P.A.2013-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2014-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-12-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRISTENSSON2021-03-23 do dziś
2. ImionaNILS HAKAN2021-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMUELSSON2021-03-23 do dziś
2. ImionaJOHAN MATHIAS2021-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIOCH2007-05-22 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2007-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-05-20 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-05-20 do dziś
347 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-20 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-05-20 do dziś
552 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2009-05-20 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-05-20 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-05-20 do dziś
810 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-05-20 do dziś
946 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-05-20 do dziś
1046 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.06.2007 okres 17.11.2005 DO 31.12.20062007-06-27 do dziś
2data złożenia 27.02.2008 okres 01.01.2007 DO 31.12.20072008-03-06 do dziś
3data złożenia 23.03.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-04-15 do dziś
4data złożenia 23.02.2010 okres OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-03-02 do dziś
5data złożenia 27.10.2011 okres OD 01.01.2010 DO 31.08.20112011-11-09 do dziś
6data złożenia 22.10.2012 okres OD 01.09.2011 DO 31.08.20122012-10-29 do dziś
7data złożenia 26.11.2013 okres 01.09.2012 - 31.08.20132013-12-04 do dziś
8data złożenia 07.11.2014 okres OD 01.09.2013 DO 31.08.20142014-11-18 do dziś
9data złożenia 18.11.2016 okres OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-01-20 do dziś
10data złożenia 10.11.2016 okres OD 01.09.2015 DO 31.08.20162016-12-19 do dziś
11data złożenia 28.12.2017 okres OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-01-09 do dziś
12data złożenia 24.10.2018 okres OD 01.09.2017 DO 31.08.20182018-10-24 do dziś
13data złożenia 15.10.2019 okres OD 01.09.2018 DO 31.08.20192019-10-15 do dziś
14data złożenia 21.12.2020 okres OD 01.09.2019 DO 31.08.20202020-12-21 do dziś
15data złożenia 01.03.2022 okres OD 01.09.2020 DO 31.08.20212022-03-01 do dziś
16data złożenia 24.10.2022 okres OD 01.09.2021 DO 31.08.20222022-10-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 DO 31.12.20072008-03-06 do dziś
201.01.2008 DO 31.12.20082009-04-15 do dziś
3OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-03-02 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.08.20112011-11-09 do dziś
5OD 01.09.2011 DO 31.08.20122012-10-29 do dziś
601.09.2012 - 31.08.20132013-12-04 do dziś
7OD 01.09.2013 DO 31.08.20142014-11-18 do dziś
8OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-01-20 do dziś
9OD 01.09.2015 DO 31.08.20162016-12-19 do dziś
10OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-01-09 do dziś
11OD 01.09.2017 DO 31.08.20182018-10-24 do dziś
12OD 01.09.2018 DO 31.08.20192019-10-15 do dziś
13OD 01.09.2019 DO 31.08.20202020-12-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.11.2005 DO 31.12.20062007-06-27 do dziś
201.01.2007 DO 31.12.20072008-03-06 do dziś
301.01.2008 DO 31.12.20082009-04-15 do dziś
4OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-03-02 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.08.20112011-11-09 do dziś
6OD 01.09.2011 DO 31.08.20122012-10-29 do dziś
701.09.2012 - 31.08.20132013-12-04 do dziś
8OD 01.09.2013 DO 31.08.20142014-11-18 do dziś
9OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-01-20 do dziś
10OD 01.09.2015 DO 31.08.20162016-12-19 do dziś
11OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-01-09 do dziś
12OD 01.09.2017 DO 31.08.20182018-10-24 do dziś
13OD 01.09.2018 DO 31.08.20192019-10-15 do dziś
14OD 01.09.2019 DO 31.08.20202020-12-21 do dziś
15OD 01.09.2020 DO 31.08.20212022-03-01 do dziś
16OD 01.09.2021 DO 31.08.20222022-10-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.11.2005 DO 31.12.20062007-06-27 do dziś
201.01.2007 DO 31.12.20072008-03-06 do dziś
301.01.2008 DO 31.12.20082009-04-15 do dziś
4OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-03-02 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.08.20112011-11-09 do dziś
6OD 01.09.2011 DO 31.08.20122012-10-29 do dziś
701.09.2012 - 31.08.20132013-12-04 do dziś
8OD 01.09.2013 DO 31.08.20142014-11-18 do dziś
9OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-01-20 do dziś
10OD 01.09.2015 DO 31.08.20162016-12-19 do dziś
11OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-01-09 do dziś
12OD 01.09.2017 DO 31.08.20182018-10-24 do dziś
13OD 01.09.2018 DO 31.08.20192019-10-15 do dziś
14OD 01.09.2019 DO 31.08.20202020-12-21 do dziś
15OD 01.09.2020 DO 31.08.20212022-03-01 do dziś
16OD 01.09.2021 DO 31.08.20222022-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów