DOBROCZYNNA FUNDACJA „DOBRA NOWINA”

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000245599
Numer REGON: 140380296
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/212993/20/2]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjifundacja2005-12-16 do dziś
3. NazwaDOBROCZYNNA FUNDACJA „DOBRA NOWINA”2005-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PIASTÓW miejscowość PIASTÓW2005-12-16 do dziś
2. Adresulica OGIŃSKIEGO nr domu 16 nr lokalu 15 kod pocztowy 05-820 poczta PIASTÓW 2005-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.11.2005 R.2005-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2005-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER GOSPODARKI I PRACY2005-12-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD DOBROCZYNNEJ FUNDACJI „DOBRA NOWINA”2005-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2005-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2005-12-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2005-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-12-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaULATOWSKA2005-12-16 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARZENA2005-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2005-12-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2005-12-16 do dziś
2. ImionaANETA2005-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA DOBROCZYNNEJ FUNDACJI „DOBRA NOWINA”2005-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIAK2005-12-16 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2005-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŚKOWSKA2005-12-16 do dziś
2. ImionaMILENA2005-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODOLAK2005-12-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2005-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKI2005-12-16 do dziś
2. ImionaMAREK PAWEŁ2005-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWIŃSKI2005-12-16 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2005-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 54 Z PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-12-16 do dziś
252 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2005-12-16 do dziś
352 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2005-12-16 do dziś
452 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2005-12-16 do dziś
563 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2005-12-16 do dziś
670 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2005-12-16 do dziś
774 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2005-12-16 do dziś
874 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-12-16 do dziś
974 40 Z REKLAMA2005-12-16 do dziś
1074 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2005-12-16 do dziś
1180 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-12-16 do dziś
1251 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2005-12-16 do dziś
1352 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2005-12-16 do dziś
1452 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2005-12-16 do dziś
1552 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2005-12-16 do dziś
1652 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-12-16 do dziś
1752 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2005-12-16 do dziś
1852 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2005-12-16 do dziś
1952 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2005-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.01.20192005-12-16 do dziś
7data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.01.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów