INSTYTUTU ROZWOJU TURYSTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWOEIDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000245407
Numer REGON: 357073301
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-03-31
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/10081/23/987]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP3570733012005-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUTU ROZWOJU TURYSTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWOEIDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZ.VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 88222005-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2005-11-21 do dziś
2. Adresulica RADZIKOWSKIEGO nr domu 25 kod pocztowy 31-315 poczta KRAKÓW 2005-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.09.1999 R. KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 4, NOTARIUSZ ANDRZEJ POLAŃSKI, REP. A NR 4783/99 18.10.2005 R. KANCELARIA NOTARIALNA W MYŚLENICACH, UL. SŁOWACKIEGO 42/3F, NOTARIUSZ ANDRZEJ POLAŃSKI, REP. A NR 2948/2005 ZMIANA: §6, §9, §12, §14 PKT 2, §16, §232005-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KONSMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3511375892005-11-21 do dziś
4. Numer KRS0000108008 2005-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2005-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-11-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOWARZYSTWO WIEDZY EKONOMICZNEJ2005-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2005-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-11-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2005-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-09-10 do dziś
268 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-09-10 do dziś
377 29 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2021-09-10 do dziś
485 42 Z SZKOLNICTWO WYŻSZE2021-09-10 do dziś
590 04 Z DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2021-09-10 do dziś
690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2021-09-10 do dziś
793 29 B DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-09-10 do dziś
896 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2021-09-10 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.01.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-01-24 do dziś
2data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-26 do dziś
3data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-26 do dziś
4data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
5data złożenia 06.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
6data złożenia 20.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
7data złożenia 03.08.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-08-03 do dziś
8data złożenia 03.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-03 do dziś
9data złożenia 03.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
10data złożenia 03.08.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-08-03 do dziś
11data złożenia 24.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-24 do dziś
12data złożenia 24.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
13data złożenia 24.03.2023 okres OD 01.01.2020 DO 24.11.20202023-03-31 do dziś
14data złożenia 24.03.2023 okres OD 25.11.2020 DO 31.12.20202023-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 - 31.12.20102013-01-24 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-26 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 24.11.20202023-03-31 do dziś
7OD 25.11.2020 DO 31.12.20202023-03-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-13 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-03 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-24 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 - 31.12.20102013-01-24 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-26 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 24.11.20202023-03-31 do dziś
7OD 25.11.2020 DO 31.12.20202023-03-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-13 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-03 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-24 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 03 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW INSTYTUTU ROZWOJU TURYSTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWOEIDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI NOTARIUSZ MAGDALENA PACH KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REPERTORIUM A NR 3656/2020 , 25.11.20202021-09-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU GDY LIKWIDATOR JEST JEDEN - LIKWIDATOR DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU GDY LIKWIDATORÓW JEST DWÓCH LUB WIĘCEJ - DWÓCH LIKWIDATORÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2021-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGOŁDA2021-09-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 03 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW INSTYTUTU ROZWOJU TURYSTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWOEIDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI NOTARIUSZ MAGDALENA PACH KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REPERTORIUM A NR 3656/2020 , 25.11.20202021-09-10 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów