„BOXOFFICE.PL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000245253
Numer REGON: 140298382
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[RDF/348113/21/383]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-11-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140298382 NIP 52724883722010-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOXOFFICE.PL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OGRODOWA nr domu 58 kod pocztowy 00-876 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.10.2005 R. NOTARIUSZ ANNA SOBKÓW -KIELAR Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, REP. A NR 2877/20052005-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRULIS2005-11-18 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ PIOTR2005-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ2012-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-11-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKA2005-11-18 do dziś
2. ImionaIWONA ANNA2005-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ2012-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-11-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROBAK2008-10-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2008-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ2012-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT2012-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2013-09-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WŁODZIMIERZ2013-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRULIS2005-11-18 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ PIOTR2005-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoROBAK2012-11-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2012-11-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2012-11-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-06-15 do dziś
228 20 Z PRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2010-06-15 do dziś
362 02 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2010-06-15 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2010-06-15 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH2010-06-15 do dziś
663 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2010-06-15 do dziś
772 20 Z PRACE BADAWCZO ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI2010-06-15 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-06-15 do dziś
970 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-06-15 do dziś
1073 12 B REKLAMA2010-06-15 do dziś
1163 97 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-15 do dziś
1285 59 B POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-15 do dziś
1359 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM VIDEO2010-06-15 do dziś
1447 19 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-15 do dziś
1547 93 Z HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2010-06-15 do dziś
1677 11 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2010-06-15 do dziś
1777 12 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2010-06-15 do dziś
1877 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2010-06-15 do dziś
1977 39 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2007 okres 01.11.2005 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
2data złożenia 16.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
3data złożenia 03.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-15 do dziś
4data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
5data złożenia 13.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
6data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
7data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-29 do dziś
8data złożenia 07.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
9data złożenia 15.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
10data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
11data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
12data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
13data złożenia 27.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
14data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
15data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.11.2005 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-06-15 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-05-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.11.2005 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-06-15 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-05-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów