ELŻANOWSKI & WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000245117
Numer REGON: 140326747
Numer NIP: 5252349437
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-10-25
Sygnatura akt[RDF/567947/23/270]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2005-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaELŻANOWSKI & WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LEONA KRUCZKOWSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 00-380 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-02-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@ECHW.PL2016-02-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ECHW.PL2016-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA DNIA 31.10.2005 R. PRZED NOTARIUSZEM ZBIGNIEWEM KLEJMENTEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LEGIONOWIE PRZY UL. JANA III SOBIESKIEGO NR 47A, REPERTORIUM A NR 6961/2005;2005-11-17 do dziś
207.12.2010 R., REP. A NR 12374/2010, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, M. BIWEJNIS & P. ORŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C., UL. CHŁODNA 15, 00-891 WARSZAWA, ZMIANA: § 2, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 14 UMOWY SPÓŁKI2010-12-16 do dziś
331.05.2011 R., REP. A NR 5582/2011, MACIEJ BIWEJNIS NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 UST. 2, § 9, § 14 UST. 1, § 16 ORAZ DODANIE § 15 UST. 4 I § 202011-06-10 do dziś
423.11.2012 R., REP. A NR 14904/2012, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, M. BIWEJNIS & P. ORŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, UL. CHŁODNA 15, 00-891 WARSZAWA, ZMIANA § 2, § 7 UST. 1 PKT 5), § 8 UST. 2, § 9, § 11 UST. 2, § 14 UST. 1 PKT 1) ORAZ § 14 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2012-12-13 do dziś
530.09.2014 R., REP. A NR 13758/2014, NOTARIUSZ W WARSZAWIE MACIEJ BIWEJNIS; ZMIENIONE ZOSTAŁY § 10 UST. 2 I § 19 DODANEE ZOSTAŁY § 16 Z INDEKSEM GÓRNYM 1 I § 16 Z INDEKSEM GÓRNYM 2.2014-11-13 do dziś
619.03.2015 R., REP. A NR 2096/2015, ZASTĘPCA NOTARIALNY PAULINA KINASIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §7 UST.1, §8 UST.2, §9, §11, §14 UST.12015-05-21 do dziś
727.11.2015R., REP.A NR 9882/2015, MAGDALENA WYPIEROWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, ZMIANA CAŁEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI2016-02-12 do dziś
801.08.2019R., REP. A NR 4191/2019, NOTARIUSZ MAGDALENA WYPIEROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. E. MACKIEWICZ I M. WYPIEROWSKA WARSZAWA, ZMIANA §7, §13 UST.9I §18 UST.7 ORAZ DODANIE §18 UST.8 UMOWY SPÓŁKI2019-10-23 do dziś
926.11.2020 R. - REP. A NR 3980/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA WYPIEROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 26; 08.12.2020 R. - REP. A NR 4086/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA WYPIEROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7, § 13 UST. 9, § 15, § 18 UST. 2, § 18 UST. 7, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI; 07.01.2020 R. - REP. A NR 57/2021, NOTARIUSZ MAGDALENA WYPIEROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 3, § 7, § 9, § 13 UST. 9, § 18 UST. 2, § 18 UST. 4, § 18 UST. 7, USUNIĘTO: § 18 UST. 8, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-05-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaELŻANOWSKI2010-12-16 do dziś
2. ImionaFILIP MAREK2010-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2010-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIGNASIAK2016-02-12 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JAN2016-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-02-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-02-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500.000,00 ZŁ2016-02-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego240.000,00 ZŁ2016-02-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego240.000,00 ZŁ2016-02-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firma40.500,00 ZŁ2020-03-06 do dziś
2. ImionaNIE2020-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego13.500,00 ZŁ2020-03-06 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego40.500,00 ZŁ2020-03-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ LUB PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2021-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaELŻANOWSKI2010-12-16 do dziś
2. ImionaFILIP MAREK2010-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoCUR2021-05-18 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ZOFIA2021-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-05-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2006 okres 01.12.2005 -31.12.20052006-05-25 do dziś
2data złożenia 05.09.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
3data złożenia 17.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-25 do dziś
4data złożenia 30.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-06 do dziś
5data złożenia 30.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
6data złożenia 27.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-29 do dziś
7data złożenia 30.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-10 do dziś
8data złożenia 13.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-20 do dziś
9data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
10data złożenia 28.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
11data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
12data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-22 do dziś
17data złożenia 25.10.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-25 do dziś
18data złożenia 25.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2005 -31.12.20052006-05-25 do dziś
201.01.2006-31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-29 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-22 do dziś
1401.01.2006-31.12.20062007-06-15 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-25 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów