ASSERIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000244502
Numer REGON: 160041644
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2015-04-02
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/2486/15/536]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-11-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 160041644 NIP 99103431212008-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSERIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2008-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2008-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica REYMONTA nr domu 13 nr lokalu 7 kod pocztowy 45-065 poczta OPOLE kraj POLSKA 2008-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.10.2005 R. NOTARIUSZ RENATA PALEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 9400/2005 02.11.2005 R. NOTARIUSZ RENATA PALEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 9920/2005, ZMIENIONO PAR. 14 I 182005-11-04 do dziś
212 GRUDNIA 2007 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA SICIŃSKA-KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 4161/2007 -ZMIANA PARAGRAFU 3.2008-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZYK2005-11-04 do dziś
2. ImionaRAJMUND JAN2005-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000, -ZŁOTYCH2008-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2005-11-04 do dziś
226 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKOŃCZANIE KAMIENIA OZDOBNEGO I KAMIENI DLA BUDOWNICTWA2005-11-04 do dziś
326 40 Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ2005-11-04 do dziś
428 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2005-11-04 do dziś
528 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2005-11-04 do dziś
628 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2005-11-04 do dziś
736 11 Z KRZESŁA I MEBLE DO SIEDZENIA2005-11-04 do dziś
836 12 Z MEBLE BIUROWE I SKLEPOWE, POZOSTAŁE2005-11-04 do dziś
936 13 Z MEBLE KUCHENNE2005-11-04 do dziś
1036 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2005-11-04 do dziś
1136 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MEBLI2005-11-04 do dziś
1220 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2005-11-04 do dziś
1336 15 MATERACE2005-11-04 do dziś
1445 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2005-11-04 do dziś
1545 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2005-11-04 do dziś
1645 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2005-11-04 do dziś
1745 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2005-11-04 do dziś
1845 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2005-11-04 do dziś
1945 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2005-11-04 do dziś
2045 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2005-11-04 do dziś
2145 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2005-11-04 do dziś
2245 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2005-11-04 do dziś
2320 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2005-11-04 do dziś
2445 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNYCH2005-11-04 do dziś
2545 33 A ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH2005-11-04 do dziś
2645 33 C ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI GAZOWYCH2005-11-04 do dziś
2745 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2005-11-04 do dziś
2845 41 Z TYNKOWANIE2005-11-04 do dziś
2945 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2005-11-04 do dziś
3045 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2005-11-04 do dziś
3145 44 A MALOWANIE2005-11-04 do dziś
3245 44 B SZKLENIE2005-11-04 do dziś
3345 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2005-11-04 do dziś
3420 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2005-11-04 do dziś
3551 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2005-11-04 do dziś
3651 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2005-11-04 do dziś
3751 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2005-11-04 do dziś
3852 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-11-04 do dziś
3952 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2005-11-04 do dziś
4052 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2005-11-04 do dziś
4120 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2005-11-04 do dziś
4220 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2005-11-04 do dziś
4320 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2005-11-04 do dziś
4425 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2005-11-04 do dziś
4525 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2005-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-05-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072008-05-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007-31.12.20072008-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1/2008 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 03.04.2008 R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ NIEDUŻAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 2253/2008.2008-05-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2008-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1/2008 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 03.04.2008 R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ NIEDUŻAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 2253/2008.2008-05-08 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2008-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów