SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KŁOS”

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000244187
Numer REGON: 430433358
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-06-05
Sygnatura akt[RDF/494426/23/485]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 430433358 NIP 71219337052012-08-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KŁOS”2005-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S-11292005-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2021-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. ZBOŻOWA nr domu 38 nr lokalu 6 kod pocztowy 20-827 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY W DNIU 20.04.1994 R.2005-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA. W SPRAWACH FINANSOWYCH DOKUMENTY PODPISUJE GŁÓWNY KSIĘGOWY2005-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPLAJZER2021-06-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ MICHAŁ2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2021-06-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-30 do dziś
21. NazwiskoZDUNEK2021-06-30 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-30 do dziś
31. NazwiskoGRZYWACZEWSKI2021-06-30 do dziś
2. ImionaARTUR WOJCIECH2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2021-06-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-30 do dziś
41. NazwiskoCZACHÓR2005-10-31 do dziś
2. ImionaALINA2005-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES SPÓŁDZIELNI2005-10-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-31 do dziś
51. NazwiskoGRZEGORCZYK2005-10-31 do dziś
2. ImionaMAREK2005-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?V-CE PREZES2005-10-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-31 do dziś
61. NazwiskoWŁODA2005-10-31 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2005-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?V-CE PREZES2005-10-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODA2022-03-18 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2022-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZACHÓR2022-03-18 do dziś
2. ImionaALINA2022-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOBODA2015-08-06 do dziś
2. ImionaEWA ELŻBIETA2015-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWACZEWSKI2015-08-06 do dziś
2. ImionaARTUR2015-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOMSKA2021-06-30 do dziś
2. ImionaKAMILA AGNIESZKA2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUŃ2021-06-30 do dziś
2. ImionaJOLANTA BARBARA2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-10-31 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-10-31 do dziś
368 32 Z ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKALNYCH CZŁONKÓW I ICH RODZIN ORAZ POTRZEB GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH2015-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.08.2006 okres ROK 20052006-09-06 do dziś
2data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
3data złożenia 11.12.2008 okres 2007 ROK2008-12-12 do dziś
4data złożenia 04.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
5data złożenia 23.06.2010 okres 2009 ROK2010-09-03 do dziś
6data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
7data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
8data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
9data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10data złożenia 29.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
16data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
17data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
18data złożenia 05.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-09-06 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
32007 ROK2008-12-12 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
52009 ROK2010-09-03 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20052006-09-06 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
32007 ROK2008-12-12 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
52009 ROK2010-09-03 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów