FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „VIMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-09-12 godz. 13:55:27
Numer KRS: 0000243700
Numer REGON: 180074119
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-07-14
Sygnatura akt[RDF/539759/23/279]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „VIMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina KRASNE miejscowość KRASNE2015-08-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KRASNE nr domu 25D kod pocztowy 36-007 poczta KRASNE kraj POLSKA 2015-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.10.2005 R. UMOWA SPÓŁKI NOTARIUSZ ALICJA MĄKOSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. W RZESZOWIE PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 9, REP. A 7676/20052005-10-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.04.2011 R., REP. A NR 2362/2011, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. HETMAŃSKIEJ 13, PRZED NOTARIUSZEM TERESĄ PANEK-WIŚNIOWSKĄ ZMIENIONO: PAR. 82011-07-19 do dziś
319.06.2015R. REP. A. NR 1133/2015, KANCELARIA NOTARIALNA BOGUSŁAWA KOBISZ, UL. PODPROMIE 8A, 35-051 RZESZÓW, NOTARIUSZ BOGUSŁAW KOBISZ, UCHYLONO DOTYCHCZASOWA TREŚĆ §3 I §7 PKT.1 UMOWY SPÓŁKI I NADANO IM NOWE BRZMIENIE.2015-08-05 do dziś
403.09.2020R. REPERTORIUM A NUMER 4341/2020 NOTARIUSZ ANNA ŚWIERAD Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE, W PAR.15 UMOWY SPÓŁKI DODANY ZOSTAŁ UST.5, W PAR.23 UST.3,4 I 5 UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁY ZMIENIONE.2020-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIROSŁAW2005-10-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2005-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały336 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 168 000,00 ZŁ2021-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-06-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego168000,00 ZŁ2011-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZAD2005-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIROSŁAW2005-10-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2005-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTRAWKA2021-09-17 do dziś
2. ImionaTEODOR2021-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-09-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-03-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2016-03-16 do dziś
225 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2016-03-16 do dziś
325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-16 do dziś
446 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2016-03-16 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-03-16 do dziś
646 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2016-03-16 do dziś
746 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2016-03-16 do dziś
846 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2016-03-16 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2006 okres 19.10.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
2data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-23 do dziś
3data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
4data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-27 do dziś
5data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
6data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
7data złożenia 06.07.2012 okres ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-07-16 do dziś
8data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-29 do dziś
9data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
10data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
11data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
12data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
13data złożenia 16.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
14data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
18data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.10.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
7ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-07-16 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.10.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
7ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-07-16 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów