„BOWIM-PODKARPACIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000243645
Numer REGON: 180075656
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-04-20
Sygnatura akt[RDF/377113/22/787]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOWIM-PODKARPACIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2018-07-11 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. INWESTYCYJNA nr domu 6 kod pocztowy 35-213 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BOWIM-PODKARPACIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ JASŁO2008-05-16 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO2008-05-16 do dziś
3. Adresmiejscowość JASŁO ulica TOWAROWA nr domu 27A kod pocztowy 38-200 poczta JASŁO kraj POLSKA 2008-05-16 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.09.2005 R. NOT. JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA, JUSTYNA DREWKO S.C. W GLIWICACH, REP. A NR 5492/2005 29.09.2005 R. NOT. JOANNA WARZECHA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA, JUSTYNA DREWKO S.C. W GLIWICACH, REP. A NR 6308/2005 - ZMIANA PAR. 20.1 W CAŁOŚCI.2005-10-21 do dziś
208.12.2009 R. REP. A NR 16334/2009, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH UL. GÓRNYCH WAŁÓW 7, NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO -ZMIENIONO PAR. 42009-12-22 do dziś
312.10.2011 R. REP. A NR 3129/2011, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, NOTARIUSZ MIROSŁAW DREWKO DODANO PAR. 16 ZE ZNACZKIEM 12011-11-28 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 10.03.2015 R., REP.A NR 689/2015, NOTARIUSZ MIROSŁAW DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH PRZ UL.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5 - ZMIENIONO PAR: 7, 10, 13, 15, 16, 16 ZE ZNACZKIEM 1, PAR:17, 18, 19 UMOWY SPÓŁKI - DODANO PAR: 10 ZE ZNACZKIEM 1, 12 ZE ZNACZKIEM 1 UMOWY SPÓŁKI2015-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA2005-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2774860602005-10-21 do dziś
4. Numer KRS0000001104 2005-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 75 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 ZŁ2005-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-10-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIP2005-10-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2005-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ2005-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-10-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZOSTANIE POWOŁANY ZARZĄD JEDNOOSOBOWY, TO POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU UMOCOWANY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZOSTANIE POWOŁANY ZARZĄD WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIP2005-10-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2005-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2015-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoROŻEK2015-05-27 do dziś
2. ImionaJACEK2015-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-27 do dziś
21. NazwiskoWODARCZYK2015-05-27 do dziś
2. ImionaJERZY2015-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-27 do dziś
31. NazwiskoKIDAŁA2015-05-27 do dziś
2. ImionaADAM2015-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 32 Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO2009-12-22 do dziś
224 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2009-12-22 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2009-12-22 do dziś
425 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2009-12-22 do dziś
525 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-22 do dziś
632 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-22 do dziś
746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-12-22 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-12-22 do dziś
946 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2015-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2006 okres 01.10.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
2data złożenia 07.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-24 do dziś
3data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-02 do dziś
4data złożenia 12.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-18 do dziś
5data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-26 do dziś
6data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
7data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-05 do dziś
8data złożenia 13.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-18 do dziś
9data złożenia 13.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
10data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
11data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-09 do dziś
12data złożenia 06.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
13data złożenia 12.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-15 do dziś
14data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
15data złożenia 14.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
16data złożenia 21.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
17data złożenia 20.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 -31.12.20082009-05-18 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-26 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-05 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-09 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-15 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-02 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-05 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-02 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-05 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2008-05-16 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁKI „BOWIM-PODKARPACIE” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE PRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI „CENTROSTAL-JASŁO” SP. Z O.O. NA PODSTAWIE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25.04.2008 R. OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 5034/2008 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA BOGDANA CZERWONKĘ2008-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów