HABIA CABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000243459
Numer REGON: 320096570
Numer NIP: 8512937926
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-11-28
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/17654/22/327]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320096570 NIP 85129379262007-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHABIA CABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina DOBRA (SZCZECIŃSKA) miejscowość DOŁUJE2022-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość DOŁUJE ulica UL. SŁONECZNY SAD nr domu 3D kod pocztowy 72-002 poczta DOŁUJE kraj POLSKA 2022-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.09.2005 R., NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 5483/20052005-10-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 PAŻDZIERNIKA 2007 R., REPERTORIUM A NUMER 9471/2007, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ; ZMIANA § 2, § 7 PKT 1.2007-10-30 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 MARCA 2009 R. REPERTORIUM A NR 3819/2009, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA KUNIEWICZ, ZMIENIONO: § 2, § 3, § 7, § 16 UST. 12009-04-15 do dziś
416.11.2016R. REP. A NR 152/2016, NOTARIUSZ PAULINA CARŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIANA TREŚCI PAR. 18 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI.2017-01-10 do dziś
531-10-2022, REPERTORIUM NR 8996/2022 R., NOTARIUSZ JACEK KRZYSZTOF DALESZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO: § 3; § 8 UST. 5-6; § 9; § 12; § 14 PKT 8; § 15 UST. 1; § 17 UST. 3-5; § 18 UST. 4; DODANO: § 8 UST. 7; USUNIĘTO § 17 UST. 6 I NADANO NR 6 DOTYCHCZASOWEMU § 17 UST. 7; USUNIĘTO § 27 I ODPOWIEDNIO PRZENUMEROWANO KOLEJNE PARAGRAFY (OD 28 DO 31); USUNIĘTO PARAGRAFY OD 29 DO 31 (PO NADANIU NOWEJ NUMERACJI)2022-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHABIA CABLE AKTIEBOLAG Z SIEDZIBĄ W UPPLANDS VÄSBY, SZWECJA2009-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ2010-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000000,00 ZŁ2010-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2005-10-18 do dziś
21950000,00 ZŁ2010-12-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2017-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKA2017-01-10 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAGDALENA2017-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARNESON2011-02-18 do dziś
2. ImionaADAM2011-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODIGH2009-04-15 do dziś
2. ImionaCARL2009-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 31 Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH2009-04-15 do dziś
227 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI2009-04-15 do dziś
327 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2009-04-15 do dziś
446 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-04-15 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-04-15 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-15 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-04-15 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-04-15 do dziś
972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-04-15 do dziś
1026 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2017-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2007 okres PAŹDZIERNIK 2005 R. GRUDZIEŃ 2006 R.2007-07-05 do dziś
2data złożenia 04.08.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-12 do dziś
3data złożenia 01.04.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-04-15 do dziś
4data złożenia 12.08.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-22 do dziś
5data złożenia 20.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-22 do dziś
6data złożenia 18.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-21 do dziś
7data złożenia 05.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-12 do dziś
8data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-09 do dziś
9data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
10data złożenia 26.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
11data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
12data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-04 do dziś
13data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
14data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
15data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
16data złożenia 30.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1PAŹDZIERNIK 2005 R. -GRUDZIEŃ 2006 R.2007-07-05 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-12 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-04-15 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-22 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-22 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-21 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-04 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1PAŹDZIERNIK 2005 R. -GRUDZIEŃ 2006 R.2007-07-05 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-12 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-04-15 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-22 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-22 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-21 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-04 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów