A-CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000243004
Numer REGON: 120115109
Numer NIP: 9452046531
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2024-03-12
Sygnatura akt[RDF/584825/24/86]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2005-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO nr domu 206 kod pocztowy 31-348 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.09.2005 R.; NOTARIUSZ KATARZYNA KRESEK-URBANIAK; KANCELARIA NOTARIALNA BEATA OLSZA, KATARZYNA KRESEK-URBANIAK, AGNIESZKA TOMASIK-CURYŁO SPÓŁKA CYWILNA, KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 30; REPERTORIUM A NR 8010/2005.2005-10-11 do dziś
227.05.2019, REP. A NR 3332/2019, NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK , KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2019-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORLICH2005-10-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2005-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.500 ZŁ2019-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-10-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2005-10-11 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KAROL2005-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.500 ZŁ2019-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-10-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHOEN2005-10-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ KAROL2005-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.500 ZŁ2019-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12000,00 PLN2005-10-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuGDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, OSOBA TA UPRAWNIONA JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2005-10-11 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KAROL2005-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGÖRLICH2011-09-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2011-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2011-09-06 do dziś
21. NazwiskoSCHOEN2011-09-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ KAROL2011-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2011-09-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-07-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-07-10 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2019-07-10 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-07-10 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-07-10 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-07-10 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-07-10 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-07-10 do dziś
869 20 Z KSIĘGOWANIE WSZELKIEGO RODZAJU TRANSAKCJI GOSPODARCZYCH WYKONYWANE NA ZLECENIE; SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ I BILANSÓW FINANSOWYCH ; PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW O DOCHODACH OSÓB I FIRM W CELACH PODATKOWYCH.2019-07-10 do dziś
946 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2019-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-04 do dziś
2data złożenia 14.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-27 do dziś
3data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
4data złożenia 07.08.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-10 do dziś
5data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-05 do dziś
6data złożenia 23.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-06 do dziś
7data złożenia 19.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-02 do dziś
8data złożenia 02.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-10 do dziś
9data złożenia 14.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
10data złożenia 05.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
11data złożenia 05.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
12data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
13data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
15data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
16data złożenia 11.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-11 do dziś
17data złożenia 04.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
18data złożenia 17.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-17 do dziś
19data złożenia 12.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-04 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-05 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-06 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-05-02 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-05-04 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-05 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-06 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-05-02 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów