„BOS-INWEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000242629
Numer REGON: 340171669
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-10-05
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/7549/21/900]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOS-INWEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2005-10-03 do dziś
2. Adresulica TORUŃSKA nr domu 111 kod pocztowy 85-844 poczta BYDGOSZCZ 2005-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 14.09.2005 R. REPERTORIUM A NR 5168/2005 PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA GÓRECKIEGO W SIEDZIBIE KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY ULICY MOSTOWEJ 12005-10-03 do dziś
2REPERTORIUM A NR 2661/2010, SPORZĄDZONY DNIA 21.05.2010 R. PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM GÓRECKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. MOSTOWEJ NR 1, ZMIENIONO § 5 I § 8.2010-06-10 do dziś
325.06.2021R, REPERTORIUM A NR. 11690/2021 NOTARIUSZ RAFAŁ WASILEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA B. RAKOCA, R. WASILEWSKI S.C. W BYDGOSZCZY, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI W CAŁOSCI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY2021-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaDO DNIA 30.06.2024R2021-10-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZAK2005-10-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2005-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁ2017-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2010-06-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF LESZEK2010-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 17.000 PLN2010-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWICKA2017-09-20 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ANNA2017-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁ2017-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA ŁĄCZNA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU2021-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2021-10-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF LESZEK2021-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWICKA2021-10-05 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ANNA2021-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZAK2005-10-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2005-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-06-10 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-06-10 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-10 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-06-10 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.04.2010 okres 03.10.2005 -31.12.20052010-04-21 do dziś
2data złożenia 07.04.2010 okres 01.01.2006 -31.12.20062010-04-21 do dziś
3data złożenia 07.04.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-04-21 do dziś
4data złożenia 07.04.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-04-21 do dziś
5data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-10 do dziś
6data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
7data złożenia 24.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
8data złożenia 16.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-17 do dziś
9data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
11data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
12data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
13data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
14data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
15data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
16data złożenia 26.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
17data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.10.2005 -31.12.20052010-04-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062010-04-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072010-04-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-04-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.10.2005 -31.12.20052010-04-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062010-04-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072010-04-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-04-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów