„BUFONIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000242479
Numer REGON: 340086030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-07-25
Sygnatura akt[RDF/170480/19/513]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUFONIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina KORONOWO miejscowość NOWY JASINIEC2005-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY JASINIEC kod pocztowy 86-010 poczta KORONOWO kraj POLSKA 2005-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.08.2005, NOTARIUSZ ZOFIA REWERS KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY ULICY OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8, REPERTORIUM A NUMER 11807/2005 UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 09.09.2005 R., NOTARIUSZ ZOFIA REWERS KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NUMER 13262/2005, ZMIANA § 22005-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2005-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOZIŃSKA2005-09-30 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2005-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.500,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2005-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOZIŃSKI2005-09-30 do dziś
2. ImionaKAROL ADAM2005-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2005-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2005-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMOISTNA2005-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOZIŃSKA2014-08-19 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2014-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2005-09-30 do dziś
220 40 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2005-09-30 do dziś
321 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2005-09-30 do dziś
421 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2005-09-30 do dziś
526 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH.2005-09-30 do dziś
626 61 PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH2005-09-30 do dziś
728 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2005-09-30 do dziś
828 11 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2005-09-30 do dziś
928 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2005-09-30 do dziś
1029 4 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2005-09-30 do dziś
1129 42 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH.2005-09-30 do dziś
1218 1 PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2005-09-30 do dziś
1336 1 PRODUKCJA MEBLI2005-09-30 do dziś
1436 11 PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2005-09-30 do dziś
1536 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2005-09-30 do dziś
1636 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MEBLI2005-09-30 do dziś
1736 15 PRODUKCJA MATERACÓW2005-09-30 do dziś
1837 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW.2005-09-30 do dziś
1940 30 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2005-09-30 do dziś
2045 11 Z ROZBIÓRKA I WYBURZANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2005-09-30 do dziś
2145 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2005-09-30 do dziś
2245 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2005-09-30 do dziś
2318 2 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ.2005-09-30 do dziś
2445 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2005-09-30 do dziś
2545 32 WYKONYWANIE ROBÓT IZOLACYJNYCH2005-09-30 do dziś
2645 33 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH2005-09-30 do dziś
2745 41 Z TYNKOWANIE2005-09-30 do dziś
2845 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2005-09-30 do dziś
2945 43 WYKŁADANIE PODŁÓG I ŚCIAN2005-09-30 do dziś
3051 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2005-09-30 do dziś
3151 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2005-09-30 do dziś
3251 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2005-09-30 do dziś
3351 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2005-09-30 do dziś
3418 21 PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH2005-09-30 do dziś
3551 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2005-09-30 do dziś
3651 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2005-09-30 do dziś
3755 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2005-09-30 do dziś
3855 22 Z POLA KEMPINGOWE, WŁĄCZAJĄC POLA DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2005-09-30 do dziś
3963 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2005-09-30 do dziś
4063 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2005-09-30 do dziś
4163 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2005-09-30 do dziś
4263 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA, TJ. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMACJĄ TURYSTYCZNĄ, DORADZTWO TURYSTYCZNE, REZERWACJA MIEJSC NOCLEGOWYCH, REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW, DZIAŁALNOŚĆ PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH I PILOTÓW WYCIECZEK2005-09-30 do dziś
4360 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI.2005-09-30 do dziś
4460 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI.2005-09-30 do dziś
4518 23 PRODUKCJA BIELIZNY2005-09-30 do dziś
4660 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2005-09-30 do dziś
4763 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH, TJ. NA RAMPACH PRZEŁADUNKOWYCH2005-09-30 do dziś
4863 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH, TJ. W MAGAZYNACH LĄDOWYCH2005-09-30 do dziś
4970 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-09-30 do dziś
5070 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-09-30 do dziś
5170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-09-30 do dziś
5274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-09-30 do dziś
5374 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-09-30 do dziś
5474 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2005-09-30 do dziś
5574 40 Z REKLAMA2005-09-30 do dziś
5620 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA2005-09-30 do dziś
5774 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2005-09-30 do dziś
5855 HOTELE I RESTAURACJE2005-09-30 do dziś
5955 1 HOTELE2005-09-30 do dziś
6055 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE, TJ. ZAPEWNIENIE KRÓTKOTRWAŁEGO POBYTU W OŚRODKACH WYPOCZYNKOWYCH, W DOMKACH LETNISKOWYCH I KWATERACH PRYWATNYCH, POKOJACH GOŚCINNYCH, NA POLACH BIWAKOWYCH I W DOMKACH KEMPINGOWYCH, W POZOSTAŁYCH MIEJSCACH KRÓTKOTRWAŁEGO POBYTU JAK PENSJONATY, GOSPODARSTWA WIEJSKIE, SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, SCHRONISKA GÓRSKIE2005-09-30 do dziś
6155 30 A RESTAURACJE2005-09-30 do dziś
6255 40 Z BARY2005-09-30 do dziś
6355 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2005-09-30 do dziś
6455 51 Z STOŁÓWKI2005-09-30 do dziś
6555 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE, TJ. SPRZEDAŻ POSIŁKÓW I NAPOJÓW W BARACH SZYBKIEJ OBSŁUGI, W BARACH MLECZNYCH, W PUNKTACH SPRZEDAŻY FRYTEK, RYB ITP., W LODZIARNIACH ITP.2005-09-30 do dziś
6652 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2005-09-30 do dziś
6720 10 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA2005-09-30 do dziś
6820 20 PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2005-09-30 do dziś
6920 30 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2005-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-26 do dziś
2data złożenia 19.12.2016 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-07-03 do dziś
3data złożenia 19.12.2016 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-07-03 do dziś
4data złożenia 19.12.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-07-03 do dziś
5data złożenia 19.12.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-07-03 do dziś
6data złożenia 19.12.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-07-03 do dziś
7data złożenia 19.12.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-07-03 do dziś
8data złożenia 19.12.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-03 do dziś
9data złożenia 19.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-03 do dziś
10data złożenia 19.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-03 do dziś
11data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
13data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
14data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-07-03 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-07-03 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-07-03 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-07-03 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-07-03 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-07-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-03 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-03 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-10-26 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-07-03 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-07-03 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-07-03 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-07-03 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-07-03 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-07-03 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-03 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-03 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów