EKOSTYLDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000242265
Numer REGON: 020213826
Numer NIP: 1010001510
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-12-30
Sygnatura akt[RDF/365542/21/570]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEKOSTYLDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość OLEŚNICA2013-07-25 do dziś
2. Adresmiejscowość OLEŚNICA ulica UL. STANISŁAWA MONIUSZKI nr domu 20A kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POLSKA 2017-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.08.2005 R., NOTARIUSZ SABINA KAŁUŻNA KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE UL. KLONOWICZA NR 9, REP. A NR 5857/2005; 23.09.2005 R., NOTARIUSZ SABINA KAŁUŻNA KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE UL. KLONOWICZA NR 9, REP. A NR 6917/2005 DODANO W NOWYM BRZMIENIU § 7 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH § 7 -§ 27 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2005-09-27 do dziś
222.05.2013 R., NOTARIUSZ DANUTA FESZ-GRUBIAK KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL.EUGENIUSZA GEPPERTA NR 2 LOK. 6, REP. A NR 1045/2013 - ZMIENIONO § 2, § 3 I § 5.2013-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHREHOROWICZ2013-01-31 do dziś
2. ImionaERYK MACIEJ2013-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2013-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHREHOROWICZ2013-01-31 do dziś
2. ImionaEWELINA DOMINIKA2013-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2013-07-25 do dziś
238 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2013-07-25 do dziś
338 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2013-07-25 do dziś
438 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2013-07-25 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-07-25 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-07-25 do dziś
742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-07-25 do dziś
842 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2013-07-25 do dziś
942 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2013-07-25 do dziś
1042 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-07-25 do dziś
1142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-07-25 do dziś
1242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2013-07-25 do dziś
1342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-25 do dziś
1443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-07-25 do dziś
1543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-07-25 do dziś
1643 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2013-07-25 do dziś
1743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-07-25 do dziś
1843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-07-25 do dziś
1943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-07-25 do dziś
2043 31 Z TYNKOWANIE2013-07-25 do dziś
2135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-07-25 do dziś
2243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-07-25 do dziś
2343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-07-25 do dziś
2443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-07-25 do dziś
2543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-07-25 do dziś
2643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-07-25 do dziś
2743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-25 do dziś
2845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-07-25 do dziś
2945 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-07-25 do dziś
3045 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-07-25 do dziś
3145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-07-25 do dziś
3235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-07-25 do dziś
3345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-07-25 do dziś
3446 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2013-07-25 do dziś
3546 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-07-25 do dziś
3646 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2013-07-25 do dziś
3746 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2013-07-25 do dziś
3846 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2013-07-25 do dziś
3946 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2013-07-25 do dziś
4046 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-07-25 do dziś
4146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2013-07-25 do dziś
4246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2013-07-25 do dziś
4335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-07-25 do dziś
4446 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2013-07-25 do dziś
4546 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2013-07-25 do dziś
4646 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2013-07-25 do dziś
4746 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2013-07-25 do dziś
4846 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2013-07-25 do dziś
4946 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2013-07-25 do dziś
5046 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2013-07-25 do dziś
5146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2013-07-25 do dziś
5246 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2013-07-25 do dziś
5346 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-07-25 do dziś
5435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-07-25 do dziś
5546 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2013-07-25 do dziś
5646 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2013-07-25 do dziś
5746 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2013-07-25 do dziś
5846 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-07-25 do dziś
5946 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-07-25 do dziś
6046 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2013-07-25 do dziś
6146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-07-25 do dziś
6246 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2013-07-25 do dziś
6346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2013-07-25 do dziś
6446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2013-07-25 do dziś
6535 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2013-07-25 do dziś
6646 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2013-07-25 do dziś
6746 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2013-07-25 do dziś
6846 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-07-25 do dziś
6946 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2013-07-25 do dziś
7046 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2013-07-25 do dziś
7146 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-07-25 do dziś
7246 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2013-07-25 do dziś
7346 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-07-25 do dziś
7446 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2013-07-25 do dziś
7546 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2013-07-25 do dziś
7638 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2013-07-25 do dziś
7746 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2013-07-25 do dziś
7846 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2013-07-25 do dziś
7946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2013-07-25 do dziś
8046 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2013-07-25 do dziś
8146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-07-25 do dziś
8246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-07-25 do dziś
8346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-07-25 do dziś
8446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2013-07-25 do dziś
8546 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2013-07-25 do dziś
8646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-07-25 do dziś
8738 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2013-07-25 do dziś
8847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-07-25 do dziś
8947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-07-25 do dziś
9047 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-07-25 do dziś
9147 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-07-25 do dziś
9247 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.01.2009 okres 2005 R.2009-02-05 do dziś
2data złożenia 22.01.2009 okres 2006 R.2009-02-05 do dziś
3data złożenia 22.01.2009 okres 2007 R.2009-02-05 do dziś
4data złożenia 11.03.2012 okres ZA 2010 ROK2012-06-20 do dziś
5data złożenia 11.03.2012 okres ZA 2011 ROK2012-06-20 do dziś
6data złożenia 03.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
7data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
8data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
9data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
10data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
11data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
12data złożenia 30.12.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-12-30 do dziś
13data złożenia 30.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2009-02-05 do dziś
22006 R.2009-02-05 do dziś
32007 R.2009-02-05 do dziś
4ZA 2010 ROK2012-06-20 do dziś
5ZA 2011 ROK2012-06-20 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2009-02-05 do dziś
22006 R.2009-02-05 do dziś
32007 R.2009-02-05 do dziś
4ZA 2010 ROK2012-06-20 do dziś
5ZA 2011 ROK2012-06-20 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów