A.F. TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000241654
Numer REGON: 140265052
Numer NIP: 8111721942
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304337/21/703]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140265052 NIP 81117219422009-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.F. TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2013-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ZWOLEŃSKI gmina POLICZNA miejscowość CHECHŁY2005-09-21 do dziś
2. Adresnr domu 14 kod pocztowy 25-720 poczta POLICZNA 2005-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki17 WRZEŚNIA 2005 R. KANCELARIA NOTARIALNA EWA FIJAŁKOWSKA W RADOMIU REP. A 2392/20052005-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIET2005-09-21 do dziś
2. ImionaANNA MONIKA2005-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 500 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50.000 ZŁ2005-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIET2005-09-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2005-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4.500 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 450.000 ZŁ2005-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 PLN2005-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1500000,00 PLN2005-09-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2005-09-21 do dziś
252 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2005-09-21 do dziś
351 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2005-09-21 do dziś
451 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2005-09-21 do dziś
551 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA SANITARNEGO.2005-09-21 do dziś
651 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2005-09-21 do dziś
760 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2005-09-21 do dziś
860 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW Z KIEROWCĄ2005-09-21 do dziś
971 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2005-09-21 do dziś
1050 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-09-21 do dziś
1150 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-09-21 do dziś
1225 12 Z BIEŻNIKOWANIE OPON2005-09-21 do dziś
1350 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2005-09-21 do dziś
1450 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.06.2006 okres OD 01.10.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
2data złożenia 21.06.2007 okres OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
3data złożenia 10.07.2008 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-07-23 do dziś
4data złożenia 23.06.2009 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-07-06 do dziś
5data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-23 do dziś
6data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
7data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
8data złożenia 25.06.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-07-10 do dziś
9data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
12data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
16data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2005 DO 31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
2OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-07-23 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-07-06 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-23 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.10.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
2OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-07-23 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-07-06 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-23 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY Z DNIA 29.08.2013 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ AMBRYSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. PIŁSUDSKIEGO 28, 24-100 PUŁAWY, REPERTORIUM A NUMER 1702/2013.2013-11-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNA REPREZENTACJA SPÓŁKI2013-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoFIET2013-11-29 do dziś
2. ImionaANNA MONIKA2013-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI - AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.08.2013 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ AMBRYSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. PIŁSUDSKIEGO 28, 24-100 PUŁAWY, REPERTORIUM A NUMER 1702/2013.2013-11-29 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2013-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów