SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOZAMET”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000241636
Numer REGON: 001056110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-12-01
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11749/22/686]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-09-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010561102005-09-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOZAMET”2005-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze ARS 6522005-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat NOWOSOLSKI gmina NOWA SÓL miejscowość NOWA SÓL2005-09-23 do dziś
2. Adresulica PIOTRA SKARGI nr domu 6 kod pocztowy 67-100 poczta NOWA SÓL 2005-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.07.1983 R.; 29.06.2004 R.- UCHWALONO NOWY STATUT; 14.12.2004 R.- ZMIENIONO: § 6 UST. 8, § 57 UST. 1, § 59 UST. 1 PKT 3; SKREŚLONO: § 102; 28.06.2005 R.- ZMIANA: § 4 UST. 2, § 7, § 11 UST. 1, § 15, § 16, § 31, § 55 UST. 1, § 56 UST. 1, § 58, § 59 UST. 1, § 74 UST. 2, § 77, § 79, § 95.2005-09-23 do dziś
228.11.2007 R. -TEKST JEDNOLITY STATUTU Z POMINIĘCIEM § 49 UST. 4; § 54 UST. 2; § 60 UST. 1; § 74 UST. 2; § 75 UST. 3 ORAZ § 84 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 2.2008-03-04 do dziś
326 CZERWCA 2018 R. - PRZYJĘTO NOWY STATUT, ZAREJESTROWANY Z POMINIĘCIEM: § 41 UST. 1 PKT 2 ORAZ § 79 UST. 3.2018-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU2005-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRECZYN2017-11-20 do dziś
2. ImionaANNA2017-11-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2017-11-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-20 do dziś
21. NazwiskoSIUSTA2017-11-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-11-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-20 do dziś
31. NazwiskoKOZŁOWSKI2017-11-20 do dziś
2. ImionaBOGDAN2017-11-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-20 do dziś
41. NazwiskoGŁOWACKI2005-09-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2005-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-09-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-23 do dziś
51. NazwiskoKRYSTKOWIAK2005-09-23 do dziś
2. ImionaRYSZARD2005-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-09-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-23 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-09-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-23 do dziś
71. NazwiskoPITUŁA2005-09-23 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2005-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-09-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORYCIŃSKA2018-10-02 do dziś
2. ImionaMARIANNA HALINA2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2018-10-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPRAWKA2018-10-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BEATA2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-19 do dziś
268 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-19 do dziś
368 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-19 do dziś
468 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2015-10-19 do dziś
593 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, SPORTEM I REKREACJĄ2015-10-19 do dziś
643 BUDOWNICTWO2015-10-19 do dziś
747 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2015-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
2data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R., -31.12.2010 R.,2011-07-21 do dziś
3data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
4data złożenia 09.08.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-17 do dziś
5data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-07 do dziś
6data złożenia 29.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
7data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
8data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
9data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
12data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
13data złożenia 08.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-08 do dziś
14data złożenia 23.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
201.01.2010 R., -31.12.2010 R.,2011-07-21 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-17 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-07 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
201.01.2010 R., -31.12.2010 R.,2011-07-21 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-17 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-07 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów