SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHŁODNIA” W KALISZU

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000241529
Numer REGON: 250766553
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2023-10-18
Sygnatura akt[RDF/567026/23/108]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-09-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP2507665532005-09-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHŁODNIA” W KALISZU2005-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 13372005-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KALISZ gmina M. KALISZ miejscowość KALISZ2005-09-20 do dziś
2. Adresulica WROCŁAWSKA nr domu 33 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ 2005-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.05.1997. 23.05.2005. -ZMIENIONO §3, §4, §5, §7, §12, §18, §19, §20, §24, §32, §34, §36, §38, §42 05.09.2005. -ZMIENIONO §4 I §36, DODANO §18 A2005-09-20 do dziś
230.11.2007 R. -ZMIENIONO: § 5 UST. 1. § 7 UST. 9, § 18A, § 19 UST. 1, 3, 4, 5, 6, § 20 UST. 1, 2, § 23, § 25 UST. 3, § 26, § 28 UST. 1, § 31 UST. 4. -DODANO: § 7 UST. 9 PKT 11, § 19A, § 31 UST. 4. SKREŚLONO: § 5 UST. 3 § 12 UST. 2, 3.2008-02-22 do dziś
3UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DN. 06.06.2019R. - ZMIENIONO: §5, §6, §14, §15 UST. 1, §23 UST. 2, §34 UST. 1, §36 UST. 1, W §20 DOTYCHCZASOWY UST. 2 OTRZYMAŁ NR 3, A UST. 3 OTRZYMAŁ NR 4, - DODANO: W §20 UST. 2, §23 UST. 3, - USUNIĘTO: W §7 PO SŁOWACH „CZŁONEK JEST OBOWIĄZANY” PKT 2, §11, §16, §17, §18, §19.2019-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-09-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2005-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCAJDLER2011-07-13 do dziś
2. ImionaHONORATA2011-07-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-07-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-07-13 do dziś
21. NazwiskoGÓRSKI2011-07-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2011-07-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-07-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-07-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-13 do dziś
31. NazwiskoWYLANDOWSKI2005-09-20 do dziś
2. ImionaJANUSZ WOJCIECH2005-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2005-09-20 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-20 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-09-20 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-20 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-09-20 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASIŃSKA2017-08-24 do dziś
2. ImionaHALINA2017-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIJAK2017-08-24 do dziś
2. ImionaRYSZARD2017-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARZYCH2017-08-24 do dziś
2. ImionaWERONIKA2017-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-03-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
2data złożenia 24.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
3data złożenia 07.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-10 do dziś
4data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
5data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
6data złożenia 19.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
7data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
8data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-01 do dziś
9data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
11data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
13data złożenia 04.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
14data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15data złożenia 12.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
16data złożenia 12.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
17data złożenia 12.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
18data złożenia 12.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
19data złożenia 12.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
20data złożenia 12.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
21data złożenia 20.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
22data złożenia 05.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-05 do dziś
23data złożenia 18.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-05 do dziś
23OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-18 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów