„ARTCOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000241433
Numer REGON: 120071412
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-10-08
Sygnatura akt[RDF/345268/21/944]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTCOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina DRWINIA miejscowość DRWINIA2005-09-20 do dziś
2. Adresnr domu 177 kod pocztowy 32-709 poczta DRWINIA 2005-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KANCELARIA NOTARIALNA WILHELMA WOJTKIEWICZA Z SIEDZIBĄ W BOCHNI REP. A NR 3683/2005 -AKT ZAŁOŻYCIELSKI 8 LIPIEC 2005 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 3 SIERPNIA 2005 R. REP. A NR 4100/2005 KANCELARIA NOTARIALNA WILHELMA WOJTKIEWICZA Z SIEDZIBĄ W BOCHNI2005-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŚNIOWSKA2011-10-14 do dziś
2. ImionaKINGA AGNIESZKA2005-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały438 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 1000 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 438000,00 ZŁ2008-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEK2008-02-19 do dziś
2. ImionaEWA2008-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 1000 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 15000,00 ZŁ2008-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego453000,00 ZŁ2007-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1403000,00 ZŁ2007-05-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZRZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO INNY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM NIESAMOISTNYM.2005-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŚNIOWSKA2011-10-14 do dziś
2. ImionaKINGA AGNIESZKA2005-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 19 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-08 do dziś
295 24 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA2010-04-08 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2010-04-08 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-04-08 do dziś
546 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-04-08 do dziś
647 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2010-04-08 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-08 do dziś
816 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH, PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2010-04-08 do dziś
916 22 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2010-04-08 do dziś
1031 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2020-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.01.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-01-18 do dziś
2data złożenia 18.03.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-04-22 do dziś
3data złożenia 15.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-15 do dziś
4data złożenia 04.02.2011 okres 01.01.2009 31.12.2009 R.2011-02-14 do dziś
5data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
6data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-20 do dziś
7data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-19 do dziś
8data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
10data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
11data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
12data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
13data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
15data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-01-18 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-04-22 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-15 do dziś
401.01.2009 31.12.2009 R.2011-02-14 do dziś
501.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-06-20 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-07-19 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-01-18 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-04-22 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-15 do dziś
401.01.2009 31.12.2009 R.2011-02-14 do dziś
501.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-06-20 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-07-19 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów