LA COMMERCIALE DI CASE ANGELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000241431
Numer REGON: 240144724
Numer NIP: 5482455261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2024-05-10
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/3237/24/199]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2401447242008-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA COMMERCIALE DI CASE ANGELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina CIESZYN miejscowość SKOCZÓW2007-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość SKOCZÓW ulica GÓRECKA nr domu 1 kod pocztowy 43-430 poczta SKOCZÓW kraj POLSKA 2007-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 3870/2005 Z DNIA 16.08.2005 KANCELARIA NOTARIALNA MGR JAN GROCHOWICZ 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. BARLICKIEGO 13 UMOWA SPÓŁKI2005-09-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.03.2007 R., REP. A NR 1810/2007, KANCELARIA NOTARIALNA MGR JAN GROCHOWICZ ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2007-09-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY REP. A NR 2833/2008 Z DNIA 20.05.2008, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, MGR MARIUSZ ŚWIERCZEK -ZMIANA § 10.2008-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCASE2005-09-16 do dziś
2. ImionaANGELO2005-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O NOMINALNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2005-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2005-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE /JEDNOOSOBOWO/.2005-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCASE2005-09-16 do dziś
2. ImionaANGELO2005-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2005-09-16 do dziś
245 BUDOWNICTWO2005-09-16 do dziś
350 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-09-16 do dziś
451 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2005-09-16 do dziś
552 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-09-16 do dziś
660 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2005-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.08.2007 okres 19.09.2005 R.-31.12.2006 R.2007-09-11 do dziś
2data złożenia 20.08.2008 okres 1 STYCZEŃ 2007 -31 GRUDZIEŃ 20072008-10-17 do dziś
3data złożenia 11.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-23 do dziś
4data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2009.-31.12.2009.2011-10-03 do dziś
5data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010.-31.12.2010.2011-10-03 do dziś
6data złożenia 18.07.2012 okres 1 STYCZEŃ 2011 - 31 GRUDZIEŃ 20112012-09-03 do dziś
7data złożenia 28.01.2014 okres 01.01.2012 - 31.12.20122014-02-04 do dziś
8data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
9data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
10data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
11data złożenia 16.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12data złożenia 16.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-13 do dziś
13data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-21 do dziś
14data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
15data złożenia 09.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
16data złożenia 17.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
17data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
18data złożenia 16.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.09.2005 R.-31.12.2006 R.2007-09-11 do dziś
21 STYCZEŃ 2007 -31 GRUDZIEŃ 20072008-10-17 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-23 do dziś
401.01.2009.-31.12.2009.2011-10-03 do dziś
501.01.2010.-31.12.2010.2011-10-03 do dziś
61 STYCZEŃ 2011 - 31 GRUDZIEŃ 20112012-09-03 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122014-02-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.09.2005 R.-31.12.2006 R.2007-09-11 do dziś
21 STYCZEŃ 2007 -31 GRUDZIEŃ 20072008-10-17 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-23 do dziś
401.01.2009.-31.12.2009.2011-10-03 do dziś
501.01.2010.-31.12.2010.2011-10-03 do dziś
61 STYCZEŃ 2011 - 31 GRUDZIEŃ 20112012-09-03 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122014-02-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów