KILIŃSKIEGO PROJECT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000241401
Numer REGON: 120089560
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-03-08
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/5745/22/359]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP1200895602006-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKILIŃSKIEGO PROJECT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. OPOLSKA nr domu 110 kod pocztowy 31-323 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 26 SIERPNIA 2005 ROKU, PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ KRESEK-URBANIAK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, RYNEK GŁOWNY 30, REP. A NR 7145/2005.2005-09-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 LUTEGO 2006 R., REP. A NR 1285/2006, SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO JANA HOLOCHERA, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA KATARZYNY KRESEK -URBANIAK PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY RYNKU GŁÓWNYM 30 -ZMIENIONO: PAR. 3, PAR. 26, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2006-03-03 do dziś
316.01.2007 R. NOTARIUSZ KATARZYNA KRESEK- URBANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 385/2007 - ZMIANA § 2 UKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2007-02-01 do dziś
414.12.2009 R., REP. A NR 15096/2009, NOT. TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIANY: § 6, § 18, § 20, § 26, § 28.2010-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTA-ENGIL, CENTRAL EUROPE, SGPS, S.A.2015-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1200590902019-02-19 do dziś
4. Numer KRS0000237848 2019-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2019-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2010-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENIAS2022-03-08 do dziś
2. ImionaPIOTR FILIP2022-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHADO RIBEIRO DA SILVA2014-05-29 do dziś
2. ImionaPAULO JORGE2014-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŁEK2019-05-17 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODLECKI2019-05-17 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-03-12 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-03-12 do dziś
342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-03-12 do dziś
442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-03-12 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-03-12 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-03-12 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-03-12 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-12 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-03-12 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2006 okres 26.08.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
2data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 31.12.20062007-08-06 do dziś
3data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-24 do dziś
4data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-07 do dziś
5data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-06 do dziś
6data złożenia 27.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-31 do dziś
7data złożenia 26.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
8data złożenia 20.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-14 do dziś
9data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
10data złożenia 04.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
11data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
12data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13data złożenia 21.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
14data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15data złożenia 17.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-17 do dziś
16data złożenia 27.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.08.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
201.01.2006 31.12.20062007-08-06 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-24 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-07 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-06 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-31 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.08.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
201.01.2006 31.12.20062007-08-06 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-24 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-07 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-06 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-31 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów