„ARTIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000241116
Numer REGON: 080014273
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-04-20
Sygnatura akt[RDF/287031/21/638]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0800142732007-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŚWIEBODZIŃSKI gmina ZBĄSZYNEK miejscowość CHLASTAWA2005-09-12 do dziś
2. Adresnr domu 36 kod pocztowy 66-210 poczta ZBĄSZYNEK 2005-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.03.2005 R. NOTARIUSZ JANINA KATYŃSKA-URBAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLSZTYNIE, REPERTORIUM A NR 152/2005.2005-09-12 do dziś
222.11.2010 R., NOTARIUSZ JANINA KATYŃSKA-URBAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLSZTYNIE, REP. A NR 6042/2010, ZMIANA § 7.2010-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRICHTER2005-09-12 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAWA2005-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250000,00 ZŁ NA ZASADACH MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ Z EUGENIUSZEM RICHTEREM2007-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-09-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRICHTER2005-09-12 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ TOMASZ2005-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250000,00 ZŁ NA ZASADACH MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ Z MIECZYSŁAWĄ RICHTER2007-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2007-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2005-09-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2005-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRICHTER2005-09-12 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ TOMASZ2005-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-09-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRICHTER2005-09-12 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAWA2005-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-09-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRICHTER2005-09-12 do dziś
2. ImionaARTUR2005-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-12-30 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-12-30 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-12-30 do dziś
445 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-12-30 do dziś
547 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-30 do dziś
656 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-12-30 do dziś
756 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-12-30 do dziś
856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-12-30 do dziś
947 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.04.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-18 do dziś
2data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 R -31.12.2007 R2008-07-23 do dziś
3data złożenia 09.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-24 do dziś
4data złożenia 31.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-22 do dziś
5data złożenia 29.04.2010 okres 01.01.2010 31.12.20102011-05-05 do dziś
6data złożenia 12.04.2012 okres 01.01.-31.12.20112012-04-24 do dziś
7data złożenia 25.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-08 do dziś
8data złożenia 10.04.2013 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
9data złożenia 10.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
10data złożenia 07.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
11data złożenia 04.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
12data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
13data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
14data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
15data złożenia 20.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-18 do dziś
201.01.2007 R -31.12.2007 R2008-07-23 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-24 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-04-22 do dziś
501.01.2010 31.12.20102011-05-05 do dziś
601.01.- 31.12.20112012-04-24 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-08 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-18 do dziś
201.01.2007 R -31.12.2007 R2008-07-23 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-24 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-04-22 do dziś
501.01.2010 31.12.20102011-05-05 do dziś
601.01.-31.12.20112012-04-24 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-08 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów