PRESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000240771
Numer REGON: 020113823
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-07-09
Sygnatura akt[RDF/313841/21/895]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0201138232005-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość BYKÓW2012-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość BYKÓW ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 1 kod pocztowy 55-095 poczta MIRKÓW kraj POLSKA 2012-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.03.2005 R., NOTARIUSZ SIMONA KRUKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KUŹNICZEJ 57/58 LOK. 4, REP. A NR 1318/20052005-09-09 do dziś
216.07.2012 R., REP. A NR 15582/2012, ASESOR NOTARIALNY WALDEMAR GRYBOŚ, ZASTĘPCA NOTARIUSZ DOMINIKI GRODZIŃSKIEJ KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA GRODZIŃSKA SIMONA KRUKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KRAWIECKIEJ NR 3 LOK. 15-16, ZMIENIONO § 2, 3, 4, 9, SKREŚLONO § 15, 16.2012-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„HEWEA CENTRUM TECHNIKI CARGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9326385922005-09-09 do dziś
4. Numer KRS0000115238 2005-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 80 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY)2005-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2005-09-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2005-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY)2005-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM -PREZES B) PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM -KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE C) PRZY ZARZĄDZIE TRZYOSOBOWYM -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOPLIK2021-06-23 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2021-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2012-09-17 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2012-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-09-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2020-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.09.2007 okres 2006 R.2007-12-13 do dziś
2data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-04 do dziś
3data złożenia 26.10.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-11-10 do dziś
4data złożenia 23.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-11 do dziś
5data złożenia 12.07.2011 okres 2010 ROK2011-11-15 do dziś
6data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-17 do dziś
7data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
8data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
9data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
10data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
11data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
12data złożenia 03.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
13data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
15data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-12-13 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-09-04 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2009-11-10 do dziś
401.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-11 do dziś
52010 ROK2011-11-15 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-17 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 R.2007-12-13 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-09-04 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2009-11-10 do dziś
401.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-11 do dziś
52010 ROK2011-11-15 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-17 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów