„CUKIERNIA AMELIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000240739
Numer REGON: 140215670
Numer NIP: 9521976197
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-10-08
Sygnatura akt[RDF/438868/22/19]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140215670 NIP 95219761972015-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUKIERNIA AMELIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-09-05 do dziś
2. Adresulica STANISŁAWA FISZERA nr domu 26 kod pocztowy 04-402 poczta WARSZAWA 2005-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 22.08.2005 R. (DWUDZIESTEGO DRUGIEGO SIERPNIA DWA TYSIĄCE PIĄTEGO ROKU) PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ BRYLEWSKĄ-IWAŃCZYK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY ELEKTORALNEJ 11 M. 7. REPERTORIUM A NR 3641/20052005-09-05 do dziś
228.12.2009 R. REP. A NR 6552/2009 NOTARIUSZ DOROTA RYNKIEWICZ -SZAFURSKA KANCELARIA NOTARIALNA S.C. MAŁGORZATA BRULEWSKA IWAŃCZYK NOTARIUSZ DOROTA RYNKIEWICZ -SZAFURSKA -NOTARIUSZ. ZMIENIONY ZOSTAŁ § 3 UMOWY SPÓŁKI. ZMIANY DOTYCZĄ UAKTUALNIENIA KODÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI -Z PKD 2004 ROK NA PKD 2007 ROK.2010-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREK2005-09-05 do dziś
2. ImionaWITOLD2005-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ2007-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAZURA2005-09-05 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JÓZEFA2005-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ2007-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego75000,00 PLN2005-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2005-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIELUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2005-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREK2005-09-05 do dziś
2. ImionaWITOLD2005-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2010-02-02 do dziś
232 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-02 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-02-02 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-02-02 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-02-02 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-02 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-02-02 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-02-02 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-02-02 do dziś
1010 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2020-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2006 okres 05.09.2005 -31.12.20052006-08-09 do dziś
2data złożenia 14.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
3data złożenia 14.08.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-09-30 do dziś
4data złożenia 14.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
5data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
6data złożenia 08.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-11 do dziś
7data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
8data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-09 do dziś
9data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
10data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
11data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
13data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14data złożenia 02.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-03 do dziś
15data złożenia 29.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-29 do dziś
16data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17data złożenia 08.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.09.2005 -31.12.20052006-08-09 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-09-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-11 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-29 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.09.2005 -31.12.20052006-08-09 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-09-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-11 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów