SPED PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000240517
Numer REGON: 260042072
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu56Data dokonania wpisu2020-11-02
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/9367/20/677]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP2600420722005-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPED PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat PIŃCZOWSKI gmina PIŃCZÓW miejscowość LESZCZE2005-09-13 do dziś
2. Adresnr domu 15 kod pocztowy 28-400 poczta PIŃCZÓW 2005-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.07.2005 ROK -NOTARIUSZ PIOTR SUMARA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ PRZY UL. SPADOWEJ 6/3, REP A NR 4232/2005; 09.09.2005 ROK -NOTARIUSZ ZOFIA RZEŹNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE, UL. SZKOLNA 10A ZMIANA § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO;2005-09-13 do dziś
222.09.2005 ROK -NOTARIUSZ PIOTR SUMARA, KANCELARI ANOTARIALNA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, UL. SPADOWA 6/3, REP A NR 5712/2005 -ZMIENIONO §2, §14 UST. 3, §16 UST. 1.2005-10-26 do dziś
322.02.2006 ROK -NOTARIUSZ PIOTR SUMARA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, UL. SPADOWA 6/3, REP A NR 922/2006 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -W § 6 UST. 1 DODANO PKT OD 61 DO 64;2006-03-24 do dziś
429.03.2007 R., REP. A NR 2497/2007 NOTARIUSZ PIOTR SUMARA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, UL. SPADOWA 6/3; ZMIANA: § 2; § 4; § 7; § 9; § 14 UST. 2 I 3; § 16 UST. 1, 2, 4; § 17 UST. 1, 2, 3, 4; § 18 UST. 1; ZMIANA OZNACZENIA § 13 W ROZDZ. IV NA § 13.1 DODANIE: § 14 UST. 4; § 19 UST. 3. 06.06.2007 R., REP. A NR 4550/2007, NOTARIUSZ PIOTR SUMARA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, UL. SPADOWA 6/3 -ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI2007-06-19 do dziś
508.10.2007 R. -REP. A 9402/2007, NOTARIUSZ MGR PIOTR SUMARA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, UL. SPADOWA 6/3, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA -ZMIENIONO: § 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2007-11-22 do dziś
628.12.2009 R. -REP. A 6863/2009, NOTARIUSZ JAROSŁAW BECH, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. KOZIA 3 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI; ZMIENIONO: § 6; 08.02.2010 R. REP. A 1099/2010, NOTARIUSZ PIOTR SUMARA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, UL. GRUNWALDZKA 27 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI; ZMIENIONO: § 6.2010-03-23 do dziś
725.03.2010 R. -REP. A 3464/2010, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. SIENKIEWICZA 33/1 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ W CAŁOŚCI NOWEGO BRZMIENIA.2010-05-31 do dziś
805.01.2011 R., REP. A 91/2011, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. SIENKIEWICZA 33/1 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO: § 7.2011-04-19 do dziś
921.11.2011 R., REP. A 10776/2011, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. SIENKIEWICZA 33/1 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO: § 17 UST. 1 LIT. B2011-12-29 do dziś
1024.03.2020 R., REP. A 5137/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH MIECZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AL. KOŚCIUSZKI 3 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2020-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
3. Numer PESEL\REGON3509461632010-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-09-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLINA NIDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4722158412008-10-08 do dziś
4. Numer KRS0000038539 2008-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 820 000,00 ZŁ2012-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1002536952010-04-19 do dziś
4. Numer KRS0000264887 2010-04-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7825 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 825 000,00 ZŁ.2017-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego9645000,00 ZŁ2012-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1384186, 15 PLN2005-10-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2020-06-25 do dziś
2. ImionaJACEK2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-06-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWIŃSKI2012-12-31 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2012-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH I SPRZEDAŻY2012-12-31 do dziś
PREZES ZARZĄDU2013-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2005-09-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2005-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRZELAK2020-11-02 do dziś
2. ImionaPIOTR KAJETAN2020-11-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-02 do dziś
21. NazwiskoKISIEL2017-10-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-23 do dziś
31. NazwiskoSKALSKI2008-12-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ JERZY2008-12-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRUSAK2013-07-19 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2013-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-07-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-03-23 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-23 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-23 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-23 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-03-23 do dziś
652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-03-23 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-23 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-03-23 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-23 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
2data złożenia 09.07.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-11-27 do dziś
3data złożenia 08.07.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-11-18 do dziś
4data złożenia 23.06.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
5data złożenia 05.07.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-10-24 do dziś
6data złożenia 02.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-28 do dziś
7data złożenia 21.06.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-26 do dziś
8data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
10data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
11data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
12data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
13data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192005-09-13 do dziś
15data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-11-18 do dziś
2OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
3OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-10-24 do dziś
4OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-28 do dziś
5OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-26 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192005-09-13 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
2OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-11-27 do dziś
3OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-11-18 do dziś
4OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
5OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-10-24 do dziś
6OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-28 do dziś
7OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192005-09-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
2OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-11-27 do dziś
3OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-11-18 do dziś
4OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
5OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-10-24 do dziś
6OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-28 do dziś
7OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192005-09-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów