HI-P POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000240170
Numer REGON: 020104942
Numer NIP: 8961391891
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-02-28
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/33050/21/844]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0201049422005-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI-P POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2008-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica MAGAZYNOWA nr domu 8 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2008-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.07.2005 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR 4698/2005; SPROSTOWANY W DNIU 18.08.2005 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR 5224/2005 W ZAKRESIE § 8 UST. 1.2005-08-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.12.2005 R., REP. A NR 7856/2005, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM BARTOSZEM MASTERNAKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, ZMIANA § 3, § 10 UMOWY SPÓŁKI.2006-01-04 do dziś
319.12.2006, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 8162/2006, ZMIANA: § 6 UST. 1, § 10, § 11, § 23 UST. 42007-01-22 do dziś
410.04.2008 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 2586/2008, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2008-04-17 do dziś
506.02.2019R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 7, REP. A NR 2531/2019. ZMIENIONO: §7; §8 ORAZ §10.2019-06-27 do dziś
610.06.2021 R., NOTARIUSZ MARCIN BEDNARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR 16327/2021. ZMIENIONO: §10 ORAZ §7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKEGO SPÓŁKI.2021-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHI-P HOLDINGS PTE. LTD.2022-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały420.000 (CZTERYSTA DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000.000 (DWADZIEŚCIA JEDEN MILIONÓW) ZŁOTYCH2022-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego21000000,00 ZŁ2021-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110500000,00 ZŁ2021-08-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZY WARTOŚCIACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, A DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZY WARTOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM KAŻDORAZOWO PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU2007-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaYAO2007-01-22 do dziś
2. ImionaHSIAO TUNG2007-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWONG2007-01-22 do dziś
2. ImionaHUEY FANG2007-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaYUEN2007-01-22 do dziś
2. ImionaCHUNG SANG SAMUEL2007-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-01-05 do dziś
222 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-01-05 do dziś
327 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2010-01-05 do dziś
428 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-01-05 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-01-05 do dziś
626 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2010-01-05 do dziś
732 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2010-01-05 do dziś
829 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-05 do dziś
932 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2010-01-05 do dziś
1022 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.08.2006 okres 12.08.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
2data złożenia 10.09.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-09-24 do dziś
3data złożenia 30.12.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-13 do dziś
4data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-25 do dziś
5data złożenia 16.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-20 do dziś
6data złożenia 09.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
7data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
8data złożenia 26.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-12 do dziś
9data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
10data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
11data złożenia 05.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
12data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
13data złożenia 01.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-10 do dziś
14data złożenia 27.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-27 do dziś
15data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
16data złożenia 28.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-13 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-06-25 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-20 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-12 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.08.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-24 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-13 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-25 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.08.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-24 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-13 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-25 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów