SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEŚNA” W SUWAŁKACH

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000239968
Numer REGON: 790744148
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-07-11
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/6034/22/1]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-08-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP7907441482005-08-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEŚNA” W SUWAŁKACH2005-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 4252005-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. SUWAŁKI gmina M. SUWAŁKI miejscowość SUWAŁKI2005-08-22 do dziś
2. Adresulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 114L kod pocztowy 16-400 poczta SUWAŁKI 2005-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) 22.01.2000 R. 2) 21.06.2005 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2005-08-22 do dziś
230.06.2008 R. -PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU2008-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2005-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTYCZKOWSKA2022-07-11 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-07-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-11 do dziś
21. NazwiskoŻABICKA2014-08-19 do dziś
2. ImionaEWA2014-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-19 do dziś
31. NazwiskoDELEGACZ2005-08-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2005-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-08-22 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-22 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-08-22 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWIAZDOWSKA2022-07-11 do dziś
2. ImionaLILIA2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRUSZKIEWICZ2022-07-11 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALEWSKA2022-07-11 do dziś
2. ImionaANETA2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-15 do dziś
268 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-15 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2008-10-15 do dziś
468 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-15 do dziś
568 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 11.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-08-22 do dziś
2data złożenia 30.09.2006 okres 2005 ROK2006-10-20 do dziś
3data złożenia 24.09.2007 okres 2006 ROK2007-10-18 do dziś
4data złożenia 04.09.2008 okres 2007 ROK2008-10-15 do dziś
5data złożenia 28.09.2009 okres 2008 ROK2009-10-12 do dziś
6data złożenia 07.09.2010 okres 2009 ROK2010-09-16 do dziś
7data złożenia 19.09.2011 okres 2010 ROK2011-10-12 do dziś
8data złożenia 27.08.2012 okres 2011 ROK2012-09-13 do dziś
9data złożenia 31.08.2013 okres 2012 ROK2013-10-07 do dziś
10data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
11data złożenia 24.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
12data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-12 do dziś
13data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
14data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
16data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
17data złożenia 05.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
18data złożenia 23.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-10-20 do dziś
22006 ROK2007-10-18 do dziś
32007 ROK2008-10-15 do dziś
42008 ROK2009-10-12 do dziś
52009 ROK2010-09-16 do dziś
62010 ROK2011-10-12 do dziś
72011 ROK2012-09-13 do dziś
82012 ROK2013-10-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-08-22 do dziś
22005 ROK2006-10-20 do dziś
32006 ROK2007-10-18 do dziś
42007 ROK2008-10-15 do dziś
52008 ROK2009-10-12 do dziś
62009 ROK2010-09-16 do dziś
72010 ROK2011-10-12 do dziś
82011 ROK2012-09-13 do dziś
92012 ROK2013-10-07 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów