SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „WŁASNY DOM”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000239873
Numer REGON: 001337687
Numer NIP: 5251000135
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/395899/22/342]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-08-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001337687 NIP 52510001352012-12-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „WŁASNY DOM”2005-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze ARS 15502005-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POD KOPCEM nr domu 3 kod pocztowy 00-713 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.11.1981 R.2005-08-19 do dziś
206.06.2006 § 3.4, § 6.6 I § 8.10 (USUNIĘTE), § 8.2 I 3, § 12 DZIAŁ VII § 32-35, DZIAŁ VVV § 362006-09-15 do dziś
331.05.2016 R. - ZMIENIONO §§ 3, 4, 7, 8, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 31, USUNIĘTO ROZDZIAŁY VII I VIII.2016-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2005-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLASKOWSKI2010-02-24 do dziś
2. ImionaJACEK MICHAŁ2010-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-02-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-24 do dziś
21. NazwiskoSCHIRMER2010-02-24 do dziś
2. ImionaMARCIN KONRAD2010-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-02-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-24 do dziś
31. NazwiskoŚWIĘTOCHOWSKI2005-08-19 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ KAZIMIERZ2005-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-08-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-19 do dziś
41. NazwiskoWÓJCIK2005-08-19 do dziś
2. ImionaJERZY FRANCISZEK2005-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2005-08-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERLECKA2018-06-18 do dziś
2. ImionaJOLANTA KRYSTYNA2018-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNAREK2015-10-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ HENRYK2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKUŁKA2015-10-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE - ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WSPÓLNYM2015-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 99 Z DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA - W INTERESIE SWOICH CZŁONKÓW2015-10-08 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK - NA PODSTAWIE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA2015-10-08 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-08 do dziś
442 22 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MA WŁASNY RACHUNEK2015-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 22.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-19 do dziś
2data złożenia 21.08.2006 okres 1.01. -31.12.20052006-09-15 do dziś
3data złożenia 20.06.2007 okres 01.01. -31.12.20062007-06-28 do dziś
4data złożenia 26.06.2008 okres 01.01. -31.12.20072008-07-30 do dziś
5data złożenia 08.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-06 do dziś
6data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-28 do dziś
7data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-23 do dziś
8data złożenia 06.12.2012 okres 2009 R.2012-12-11 do dziś
9data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
10data złożenia 11.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
11data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
12data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
13data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
14data złożenia 09.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-10 do dziś
15data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-10 do dziś
16data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
17data złożenia 01.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-01 do dziś
18data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
19data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
20data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01. -31.12.20052006-09-15 do dziś
201.01. -31.12.20062007-06-28 do dziś
301.01. -31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-06 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-28 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-23 do dziś
72009 R.2012-12-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-31 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.01. -31.12.20052006-09-15 do dziś
201.01. -31.12.20062007-06-28 do dziś
301.01. -31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-06 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-28 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-23 do dziś
72009 R.2012-12-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-31 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów