SPÓŁDZIELNIA MIESZKAŃCÓW „LUBANIANKA”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000239872
Numer REGON: 190391349
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2024-01-26
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/263/24/345]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-09-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP1903913492005-09-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKAŃCÓW „LUBANIANKA”2005-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze RSA 9442005-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KOŚCIERSKI gmina NOWA KARCZMA miejscowość LUBAŃ2005-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBAŃ ulica UL. TADEUSZA MADERSKIEGO nr domu 15 kod pocztowy 83-422 poczta NOWY BARKOCZYN kraj POLSKA 2016-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104 MAJA 1994 R.2005-09-14 do dziś
226.06.2023 , STATUT NAPISANY W CAŁOŚCI NA NOWO.2023-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.2005-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBRUNIECKI2022-10-04 do dziś
2. ImionaADAM ZENON2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-10-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-04 do dziś
21. NazwiskoPIETRZYKOWSKI2022-10-04 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-10-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-04 do dziś
31. NazwiskoSZULFER2019-10-09 do dziś
2. ImionaROMAN2019-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2019-10-09 do dziś
41. NazwiskoIWICKA2019-10-09 do dziś
2. ImionaEWA2019-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-10-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-04 do dziś
51. NazwiskoOKRÓJ2005-09-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2005-09-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-09-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-14 do dziś
61. NazwiskoGWIZDAŁA2005-09-14 do dziś
2. ImionaMARIAN2005-09-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2019-10-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?Z-CA PREZESA ZARZĄDU2005-09-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-14 do dziś
71. NazwiskoFORMELA2005-09-14 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2005-09-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?Z-CA PREZESA2005-09-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-14 do dziś
85. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-09-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-14 do dziś
91. NazwiskoŻURAWSKI2005-09-14 do dziś
2. ImionaMARCIN DOMINIK2005-09-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-09-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIKONIS2022-10-04 do dziś
2. ImionaJADWIGA2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDROJEWSKI2022-10-04 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĘKAL2019-10-09 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPSKA2022-10-04 do dziś
2. ImionaWIOLETA2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABUDA2022-10-04 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZDROWSKI2022-10-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-02-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-02-22 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-02-22 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-02-22 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.12.2007 okres 2005 ROK2008-02-13 do dziś
2data złożenia 27.12.2007 okres 2006 ROK2008-02-13 do dziś
3data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
4data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-28 do dziś
5data złożenia 02.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
6data złożenia 13.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-28 do dziś
7data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
8data złożenia 05.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
9data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10data złożenia 06.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
11data złożenia 11.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
14data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
16data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
17data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
18data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2008-02-13 do dziś
22006 ROK2008-02-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
4UCHWAŁA NR 33 Z DNIA 27.05.2009 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK2009-09-28 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2008-02-13 do dziś
22006 ROK2008-02-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-28 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów