DOLLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000239789
Numer REGON: 240119459
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-05-05
Sygnatura akt[RDF/290002/21/281]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2016-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. MIĘDZYRZECKA nr domu 149 kod pocztowy 43-382 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2016-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.06.2005 R. NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REPERTORIUM „A” NR 4640/20052005-09-08 do dziś
2AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 18.11.2005 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARZENĘ KUBACKĄ-FILAS PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ NOTARIUSZY MARZENY KUBACKIEJ-FILAS ORAZ JANA SZYMAŃSKIEGO W ZABRZU, UL. 3 MAJA 20, REP. A NR 9874/2005, ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI.2005-12-09 do dziś
308.06.2010 R. NOTARIUSZ MIRELA RADWAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PSZCZYNIE, AKT NOTARIALNY REP. A NR 4121/2010 ZMIENIONO: § 7 UST. 12010-11-05 do dziś
407.12.2016 R. - REP. „A” NR 14655/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA BLUSZ W ZASTĘPSTWIE NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIENIONO: §3; §7 UST.12016-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLLE A/S Z SIEDZIBĄ W FROSTRUP (DANIA)2005-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 280.000,00 ZŁ2005-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-08 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁ2005-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 PLN2005-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANCLERZ2015-03-04 do dziś
2. ImionaWANDA KAZIMIERA2015-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJENSEN2020-02-03 do dziś
2. ImionaPREBEN MALTHE2020-02-03 do dziś
21. NazwiskoGRIMAL2005-09-08 do dziś
2. ImionaFRANCOIS2005-09-08 do dziś
31. NazwiskoDOLLE2005-09-08 do dziś
2. ImionaMATTHIAS2005-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2015-03-04 do dziś
216 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2015-03-04 do dziś
316 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2015-03-04 do dziś
425 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2015-03-04 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-03-04 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2015-03-04 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-04 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-04 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-03-04 do dziś
1052 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2006 okres 01.07.2005 -31.12.20052006-08-10 do dziś
2data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-27 do dziś
3data złożenia 13.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
4data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
5data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-05 do dziś
6data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-10 do dziś
7data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
8data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
9data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
11data złożenia 12.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
12data złożenia 07.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-17 do dziś
13data złożenia 06.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
14data złożenia 27.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
15data złożenia 17.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
16data złożenia 05.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2005 -31.12.20052006-08-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-05 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-10 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2005 -31.12.20052006-08-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-05 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-10 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów