BUDMAT TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000239493
Numer REGON: 140163854
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-07-23
Sygnatura akt[RDF/319340/21/464]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140163854 NIP 77428622322013-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMAT TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość PŁOCK2005-08-11 do dziś
2. Adresulica OTOLIŃSKA nr domu 25 kod pocztowy 09-407 poczta PŁOCK 2005-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.06.2005 R. NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, REPERTORIUM A NR 2850/05 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.08.2005 R. NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, REPERTORIUM A NR 3446/05 ZMIENIONO: PAR. 2 UST. 2, PAR. 62005-08-11 do dziś
228.06.2006 R. NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, REPERTORIUM A NR 3032/06-ZMIENIONO: PAR. 6, PAR. 72006-10-09 do dziś
3ZMIANA UMOWY -20.06.2011 REPERTORIUM A NUMER 2384/2011 NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK KANCELARIA NOTARIALNA 09-402 PŁOCK, UL. GRODZKA 6 M., ZMIANA PAR. 6.2011-08-18 do dziś
414.06.2012 REPERTORIUM A NUMER 2178/2012 NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK - KANCELARIA NOTARIALNA, PŁOCK UL. GRODZKA 6 M.2 - ZMIENIONO PARAGRAF 62012-08-13 do dziś
5ZMIANA UMOWY - 18.06.2013 REPERTORIUM A NUMER 2440/2013 NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK - KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, NUMER ZMIENIONEGO PARAGRAFU 6.2013-08-14 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.05.2016R., REPERTORIUM A NUMER 1561/2016 NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, UL.PLAC OBROŃCÓW WARSZAWY 2 LOK.3, 09-400 PŁOCK ZMIANA PAR.6 UMOWY SPÓŁKI2016-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCEK2005-08-11 do dziś
2. ImionaBOGDAN2005-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały736 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 736.000 ZŁ2006-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-08-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCEK2005-08-11 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA JOANNA2005-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 280.000 ZŁ2006-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-08-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1016000,00 ZŁ2006-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1826000,00 PLN2005-08-11 do dziś
216000,00 ZŁ2006-10-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2005-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTECKI2014-11-12 do dziś
2. ImionaROMAN2014-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-08-13 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-13 do dziś
347 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-13 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-08-13 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-08-13 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-08-13 do dziś
745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-08-13 do dziś
847 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2012-08-13 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2006 okres ZA ROK 20052006-08-18 do dziś
2data złożenia 06.06.2007 okres ZA ROK 20062007-06-19 do dziś
3data złożenia 25.06.2008 okres ZA ROK 20072008-09-02 do dziś
4data złożenia 15.06.2009 okres ZA ROK 20082009-07-08 do dziś
5data złożenia 08.07.2010 okres 2009 R.2010-07-19 do dziś
6data złożenia 29.06.2011 okres ZA 2010 ROK2011-08-18 do dziś
7data złożenia 18.07.2012 okres ZA 2011 ROK2012-08-13 do dziś
8data złożenia 20.06.2013 okres 20122013-08-14 do dziś
9data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
11data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
13data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15data złożenia 21.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
16data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1ZA ROK 20082009-07-08 do dziś
22009 R.2010-07-19 do dziś
3ZA 2010 ROK2011-08-18 do dziś
4ZA 2011 ROK2012-08-13 do dziś
520122013-08-14 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20052006-08-18 do dziś
2ZA ROK 20062007-06-19 do dziś
3ZA ROK 20072008-09-02 do dziś
4ZA ROK 20082009-07-08 do dziś
52009 R.2010-07-19 do dziś
6ZA 2010 ROK2011-08-18 do dziś
7ZA 2011 ROK2012-08-13 do dziś
820122013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20052006-08-18 do dziś
2ZA ROK 20062007-06-19 do dziś
3ZA ROK 20072008-09-02 do dziś
4ZA ROK 20082009-07-08 do dziś
52009 R.2010-07-19 do dziś
6ZA 2010 ROK2011-08-18 do dziś
7ZA 2011 ROK2012-08-13 do dziś
820122013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów