PREMIUM TOYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000239402
Numer REGON: 016323558
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-10-27
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/19397/20/647]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016323558 NIP 52131017272009-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPREMIUM TOYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 601252005-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2017-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. SKROMNA nr domu 4 kod pocztowy 70-892 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2017-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -6 KWIETNIA 2000 R. NOTARIUSZ ANNA JABŁOŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. MARSZAŁKOWSKA 140 LOK. 100, REP. A 2757/2000. ZMIANA: 12.07.2005 R. ASESOR NOTARIALNY MARZENA DOMACHOWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROBERTA SIELSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK. 33, REP. A 8805/2005. TEKST JEDNOLITY.2005-08-10 do dziś
213.11.2009 R., REP. A NR 1822/2009, MAREK KONARSKI NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. NOWY ŚWIAT 22 LOK. 3, 00-029 WARSZAWA ZMIANA: § 2, § 3, § 7, § 10, § 14, § 16, § 26, § 31 UMOWY SPÓŁKI2009-11-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.03.2013 R., REP. A NR 906/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANETĘ KOWALSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE PRZY UL. MAZURSKIEJ 18/1, ZMIENIONO I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2013-06-04 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2013 R., REPERTORIUM A NR 4571/2013, NOTARIUSZ DOROTA SZUMAN-KRZYCH, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: §3.2013-10-10 do dziś
530.03.2017 R. REP. A 1132/2017, NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZYK-MATEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE ZMIENIONO: § 3 UST. 1, § 18 UST.1, § 19, § 23 UST. 1, USUNIĘTO § 21 UST.1,2,3,4 W UMOWIE SPÓŁKI2017-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAROL2013-06-04 do dziś
2. ImionaDANIEL2013-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.800,00 ZŁ2013-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2013-06-04 do dziś
246 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-06-04 do dziś
347 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-04 do dziś
449 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2013-06-04 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-06-04 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.12.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-12-28 do dziś
2data złożenia 16.11.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-21 do dziś
3data złożenia 21.11.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-12-31 do dziś
4data złożenia 17.11.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-24 do dziś
5data złożenia 24.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-22 do dziś
6data złożenia 30.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
7data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-08-12 do dziś
8data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-12 do dziś
9data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
11data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-13 do dziś
12data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 10.06.20162017-09-13 do dziś
13data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
14data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
16data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-12-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-12-31 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-08-12 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 10.06.20162017-09-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-12-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-12-31 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-08-12 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 10.06.20162017-09-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów