OMEGATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000239285
Numer REGON: 060051261
Numer NIP: 7132911558
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2023-07-16
Sygnatura akt[RDF/545411/23/141]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOMEGATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2019-10-09 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. PRZESMYK nr domu 7 kod pocztowy 20-341 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2020-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.07.2005 R., NOTARIUSZ KRYSTYNA BUCHLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 2645/20052005-08-22 do dziś
224.09.2019 R., REPERTORIUM A NR 7324/2019, NOTARIUSZ JOANNA BEDNARA-MICHALCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIANA: § 2, § 3, § 6; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-10-09 do dziś
320.02.2020 R, REP. A NR 972/2020, NOTARIUSZ BEATA CHĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE. PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMOILENKO2019-10-09 do dziś
2. ImionaOLES2019-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2020-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaYAKOVLIEV2020-03-06 do dziś
2. ImionaANDRII2020-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2020-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000,00 PLN2005-08-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WILOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMOILENKO2020-03-06 do dziś
2. ImionaOLES2020-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaYAKOVLIEV2020-03-06 do dziś
2. ImionaANDRII2020-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSAMOILENKO2023-04-13 do dziś
2. ImionaOKSANA2023-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-04-13 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-04-13 do dziś
21. NazwiskoSAMOILENKO2023-04-13 do dziś
2. ImionaVITALII2023-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-04-13 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-04-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2020-03-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 ZAKWATEROWANIE2020-03-06 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-03-06 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-03-06 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-03-06 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-03-06 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-03-06 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-03-06 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-03-06 do dziś
925 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2020-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.07.2007 okres ZA ROK 20062007-08-22 do dziś
2data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-11-03 do dziś
3data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
4data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
5data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
6data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
7data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.01.20122018-09-28 do dziś
8data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-28 do dziś
9data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-28 do dziś
10data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-28 do dziś
11data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-28 do dziś
12data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
13data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14data złożenia 18.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-18 do dziś
15data złożenia 04.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-04 do dziś
16data złożenia 11.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-11 do dziś
17data złożenia 16.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20062007-08-22 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-11-03 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.01.20122018-09-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-18 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-04 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-11 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20062007-08-22 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-11-03 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.01.20122018-09-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-18 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-04 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-11 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów