„BUSINESS CARE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000239102
Numer REGON: 140205601
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2011-06-13
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/17100/11/609]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140205601 NIP 56717988552007-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS CARE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KSIĘŻYCOWA nr domu 3 kod pocztowy 01-934 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.06.2005 R., NOTARIUSZ JACEK ZARECKI, KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW POPŁONKOWSKI-NOTARIUSZ, JACEK ZARECKI-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W PŁOŃSKU, REPERTORIUM A NR 6157/20052005-08-08 do dziś
2DNIA 20.12.2007 R., REPERTORIUM A -7454/2007 ASESOR NOTARIALNY MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁY, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. WSPÓLNEJ 65 M.21 W WARSZAWIE, ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: PAR. 2 ZDANIE DRUGIE, PAR. 3, TYTUŁ V ORAZ PAR. 16, PAR. 18 UMOWY SPÓŁKI.2008-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKA2006-04-20 do dziś
2. ImionaHANNA2006-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW-45.000 ZŁ2006-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-04-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKI2006-04-20 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ZYGMUNT2006-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW-5.000 ZŁ2006-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-04-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 PLN2005-08-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2005-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZMYSŁOWSKA2011-06-13 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2011-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 24 A TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2005-08-08 do dziś
250 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-08-08 do dziś
351 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2005-08-08 do dziś
451 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2005-08-08 do dziś
551 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2005-08-08 do dziś
651 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-08-08 do dziś
751 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2005-08-08 do dziś
851 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2005-08-08 do dziś
951 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-08-08 do dziś
1051 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2005-08-08 do dziś
1151 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2005-08-08 do dziś
1260 24 B TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2005-08-08 do dziś
1351 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2005-08-08 do dziś
1451 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2005-08-08 do dziś
1551 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2005-08-08 do dziś
1651 55 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2005-08-08 do dziś
1751 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2005-08-08 do dziś
1851 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2005-08-08 do dziś
1951 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-08-08 do dziś
2022 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2005-08-08 do dziś
2145 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2005-08-08 do dziś
2271 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2005-08-08 do dziś
2360 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2005-08-08 do dziś
2471 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2005-08-08 do dziś
2574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-08-08 do dziś
2674 40 Z REKLAMA2005-08-08 do dziś
2774 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-08 do dziś
2820 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2005-08-08 do dziś
2936 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-08 do dziś
3093 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-08 do dziś
3163 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2005-08-08 do dziś
3263 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2005-08-08 do dziś
3363 21 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2005-08-08 do dziś
3450 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-08-08 do dziś
3550 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-08-08 do dziś
3650 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2005-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.04.2006 okres 01.10.2005 R.-31.12.2005 R.2006-04-14 do dziś
2data złożenia 29.03.2007 okres OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-04-03 do dziś
3data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
4data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
5data złożenia 06.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2005 R.-31.12.2005 R.2006-04-14 do dziś
2OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-04-03 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2005 R.-31.12.2005 R.2006-04-14 do dziś
2OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-04-03 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów