COMPETENCY& SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000239030
Numer REGON: 140214882
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/21950/21/604]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2005-08-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140214882 NIP 52523421162007-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCOMPETENCY& SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 22 kod pocztowy 00-133 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 13.06.2005 R. NOTARIUSZ PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 3966/2005.2005-08-04 do dziś
208.08.2006 R., NOTARIUSZ PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM NR 8112/2006 DOPISANO § 15 A2006-11-22 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 02 LIPCA 2008 R. PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA CUPRIAKA W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA PAWŁA CUPRIAKA, REPERTORIUM A NR 8391/2008. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI I NADANIE WSZYSTKIM POSTANOWIENIOM UMOWY SPÓŁKI NOWEGO BRZMIENIA.2008-08-25 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 02 GRUDNIA 2009 R. PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA CUPRIAKA W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA PAWŁA CUPRIAKA, REPERTORIUM A NR 11983/2009; UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I UCHWALENIE NOWEJ.2010-02-16 do dziś
5AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 25 LISTOPADA 2011 R. PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MICHAŁA MAKSYMIUKA ZASTĘPUJĄCEGO NOTARIUSZA PAWŁA CUPRIAKA W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA PAWŁA CUPRIAKA, REPERTORIUM A NR 11797/2011. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI I NADANIE POSTANOWIENIOM UMOWY SPÓŁKI NOWEGO BRZMIENIA.2012-03-05 do dziś
622.10.2019, REP. A NR 691/2019, NOTARIUSZ DANIEL NESTOROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2, § 7, § 8 UST. 1, § 10 UST. 1, § 12 UST. 1.2019-12-09 do dziś
708.04.2021R., REP. A NR 593/2021, NOTARIUSZ DANIEL NESTEROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANIE ULEGA: §7 UST. 2, §8 UST. 1, §9, §12 UST.12021-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOMPETENCY& SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1400840722012-03-05 do dziś
4. Numer KRS0000230918 2005-08-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2005-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2005-08-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ BOGUSŁAW2005-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-08-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-08-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-08-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-08-04 do dziś
NIE2008-05-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2005-08-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej66 000 ZŁOTYCH2008-02-04 do dziś
33.000,00 ZŁOTYCH2010-02-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego45 000 ZŁOTYCH2008-02-04 do dziś
10.000,00 ZŁOTYCH2010-02-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-02-04 do dziś
NIE2008-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000 ZŁOTYCH2005-08-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2005-08-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASUSKI2021-04-28 do dziś
2. ImionaROBERT2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-04-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej30.000,00 ZŁ2021-04-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁ2021-04-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁ2021-04-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-08-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ COMPETENCY& SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓREGO REPREZENTUJE: PREZES ZARZĄDU2019-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOMPETENCY& SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-09 do dziś
4. Numer KRS0000230918 2005-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRASUSKI2021-04-28 do dziś
2. ImionaROBERT2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI.2021-04-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-08-25 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-08-25 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-08-25 do dziś
478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-08-25 do dziś
566 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2008-08-25 do dziś
664 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-03-05 do dziś
766 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2017-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.01.2017 okres OD 01.07.2006 DO 30.06.20072017-02-03 do dziś
2data złożenia 13.01.2017 okres OD 01.07.2007 DO 30.06.20082017-02-03 do dziś
3data złożenia 13.01.2017 okres OD 01.07.2008 DO 30.06.20092017-02-03 do dziś
4data złożenia 13.01.2017 okres OD 01.07.2009 DO 30.06.20102017-02-03 do dziś
5data złożenia 13.01.2017 okres OD 01.07.2010 DO 30.06.20112017-02-03 do dziś
6data złożenia 13.01.2017 okres OD 01.07.2011 DO 30.06.20122017-02-03 do dziś
7data złożenia 13.01.2017 okres OD 01.07.2012 DO 30.06.20132017-02-03 do dziś
8data złożenia 13.01.2017 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142017-02-03 do dziś
9data złożenia 13.01.2017 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152017-02-03 do dziś
10data złożenia 13.01.2017 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-02-03 do dziś
11data złożenia 05.01.2018 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-25 do dziś
12data złożenia 05.01.2019 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-05 do dziś
13data złożenia 17.12.2019 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2006 DO 30.06.20072017-02-03 do dziś
2OD 01.07.2007 DO 30.06.20082017-02-03 do dziś
3OD 01.07.2008 DO 30.06.20092017-02-03 do dziś
4OD 01.07.2009 DO 30.06.20102017-02-03 do dziś
5OD 01.07.2010 DO 30.06.20112017-02-03 do dziś
6OD 01.07.2011 DO 30.06.20122017-02-03 do dziś
7OD 01.07.2012 DO 30.06.20132017-02-03 do dziś
8OD 01.07.2013 DO 30.06.20142017-02-03 do dziś
9OD 01.07.2014 DO 30.06.20152017-02-03 do dziś
10OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-02-03 do dziś
11OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-25 do dziś
12OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-05 do dziś
13OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-25 do dziś
2OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów