ASTARTE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000238846
Numer REGON: 140097235
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2005-08-02
Sygnatura akt[WA.XXI NS-REJ.KRS/12712/5/994]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTARTE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina NADARZYN miejscowość NADARZYN2005-08-02 do dziś
2. Adresulica PLANTOWA nr domu 5 kod pocztowy 05-830 poczta NADARZYN 2005-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.03.2005 R., REPERTORIUM A NR 2029/2005, NOTARIUSZ BARBARA BARWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA BARWIŃSKA ANDRZEJ PIĄTKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W CIECHANOWIE 15.06.2005 R., REP. A NR 4145/2005, NOTARIUSZ BARBARA BARWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA BARWIŃSKA ANDRZEJ PIĄTKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W CIECHANOWIE, ZM. PAR. 42005-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASZCZUK2005-08-02 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ KRZYSZTOF2005-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH2005-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-08-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMONOWICZ2005-08-02 do dziś
2. ImionaGRACJAN2005-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH2005-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-08-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125000,00 PLN2005-08-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2005-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASZCZUK2005-08-02 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ KRZYSZTOF2005-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2005-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-08-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMONOWICZ2005-08-02 do dziś
2. ImionaGRACJAN2005-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2005-08-02 do dziś
222 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁĄ2005-08-02 do dziś
374 40 Z REKLAMA2005-08-02 do dziś
474 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY.2005-08-02 do dziś
574 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2005-08-02 do dziś
674 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI.2005-08-02 do dziś
774 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW.2005-08-02 do dziś
874 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2005-08-02 do dziś
975 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA2005-08-02 do dziś
1075 14 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ2005-08-02 do dziś
1180 41 Z DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK ORGANIZUJĄCYCH KURSY NA PRAWO JAZDY.2005-08-02 do dziś
1280 42 Z POZASZKOLNE RAMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-08-02 do dziś
1322 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2005-08-02 do dziś
1492 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2005-08-02 do dziś
1592 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2005-08-02 do dziś
1692 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2005-08-02 do dziś
1792 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2005-08-02 do dziś
1893 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2005-08-02 do dziś
1922 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2005-08-02 do dziś
2022 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-08-02 do dziś
2124 65 Z PRODUKCJA NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-08-02 do dziś
2230 01 Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH2005-08-02 do dziś
2330 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI.2005-08-02 do dziś
2431 20 A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ.2005-08-02 do dziś
2531 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2005-08-02 do dziś
2632 20 A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ.2005-08-02 do dziś
2722 12 Z WYDAWANIE GAZET2005-08-02 do dziś
2832 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2005-08-02 do dziś
2932 30 A PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ.2005-08-02 do dziś
3032 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2005-08-02 do dziś
3140 10 A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.2005-08-02 do dziś
3240 10 B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.2005-08-02 do dziś
3340 10 C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.2005-08-02 do dziś
3440 20 A WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH.2005-08-02 do dziś
3540 20 B DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM.2005-08-02 do dziś
3645 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2005-08-02 do dziś
3745 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2005-08-02 do dziś
3822 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2005-08-02 do dziś
3945 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2005-08-02 do dziś
4045 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2005-08-02 do dziś
4145 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2005-08-02 do dziś
4245 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2005-08-02 do dziś
4345 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2005-08-02 do dziś
4445 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2005-08-02 do dziś
4545 41 Z TYNKOWANIE2005-08-02 do dziś
4645 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2005-08-02 do dziś
4745 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2005-08-02 do dziś
4845 44 A MALOWANIE2005-08-02 do dziś
4922 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2005-08-02 do dziś
5045 44 B SZKLENIE2005-08-02 do dziś
5150 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2005-08-02 do dziś
5250 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2005-08-02 do dziś
5350 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2005-08-02 do dziś
5450 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2005-08-02 do dziś
5550 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2005-08-02 do dziś
5651 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2005-08-02 do dziś
5751 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2005-08-02 do dziś
5851 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2005-08-02 do dziś
5951 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2005-08-02 do dziś
6022 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2005-08-02 do dziś
6151 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-02 do dziś
6251 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2005-08-02 do dziś
6351 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2005-08-02 do dziś
6451 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2005-08-02 do dziś
6551 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2005-08-02 do dziś
6651 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2005-08-02 do dziś
6751 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2005-08-02 do dziś
6851 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2005-08-02 do dziś
6951 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2005-08-02 do dziś
7051 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2005-08-02 do dziś
7122 21 Z DRUKOWANIE GAZET2005-08-02 do dziś
7251 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH.2005-08-02 do dziś
7351 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA.2005-08-02 do dziś
7451 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA.2005-08-02 do dziś
7552 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH.2005-08-02 do dziś
7652 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-02 do dziś
7752 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH.2005-08-02 do dziś
7852 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2005-08-02 do dziś
7952 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2005-08-02 do dziś
8052 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2005-08-02 do dziś
8152 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2005-08-02 do dziś
8222 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-02 do dziś
8352 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2005-08-02 do dziś
8452 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ.2005-08-02 do dziś
8555 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI.2005-08-02 do dziś
8663 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY.2005-08-02 do dziś
8763 30 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY.2005-08-02 do dziś
8863 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH.2005-08-02 do dziś
8963 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA.2005-08-02 do dziś
9064 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2005-08-02 do dziś
9164 12 B DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA2005-08-02 do dziś
9264 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA.2005-08-02 do dziś
9322 23 Z INTROLIGATORSTWO2005-08-02 do dziś
9465 12 B POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.2005-08-02 do dziś
9565 21 Z LEASING FINANSOWY2005-08-02 do dziś
9665 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2005-08-02 do dziś
9765 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-08-02 do dziś
9867 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM2005-08-02 do dziś
9967 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-02 do dziś
10070 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-08-02 do dziś
10170 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-08-02 do dziś
10270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-08-02 do dziś
10371 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2005-08-02 do dziś
10422 24 Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH.2005-08-02 do dziś
10571 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH.2005-08-02 do dziś
10671 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2005-08-02 do dziś
10772 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-08-02 do dziś
10872 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA.2005-08-02 do dziś
10972 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2005-08-02 do dziś
11072 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2005-08-02 do dziś
11172 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ.2005-08-02 do dziś
11274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-08-02 do dziś
11374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-08-02 do dziś
11474 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZENIEM HOLDINGAMI2005-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów