„BONUSCARD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000238683
Numer REGON: 140178991
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-09-21
Sygnatura akt[RDF/331701/21/140]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-07-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP1401789912006-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONUSCARD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WŁODARZEWSKA nr domu 33 nr lokalu 5 kod pocztowy 02-384 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.06.2005 R., NOTARIUSZ ANNA NIŻYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 2541/20052005-07-27 do dziś
205.02.2010 REP. A 472/2010 NOTARIUSZ ANNA NIŻYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 18,00-052 WARSZAWA ZMIENIONO PARAGRAFY O NUMERACH 3, 10, 13.2010-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-07-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZUK2005-07-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2005-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 PLN2005-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURAWSKI2005-07-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2005-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 PLN2005-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZUK2005-07-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2005-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURAWSKI2005-07-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2005-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2005-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-02-11 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-02-11 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-11 do dziś
464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-02-11 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-02-11 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-02-11 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-02-11 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-02-11 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-11 do dziś
1064 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.05.2006 okres 15.07.2005 -31.12.20052006-05-22 do dziś
2data złożenia 14.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-24 do dziś
3data złożenia 23.07.2008 okres 01.01.2007 R-31.12.2007 R2008-08-18 do dziś
4data złożenia 19.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
5data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
6data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
7data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
8data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
9data złożenia 14.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
10data złożenia 12.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
11data złożenia 28.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-14 do dziś
12data złożenia 21.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
13data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
14data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
15data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.07.2005 -31.12.20052006-05-22 do dziś
2ZA 2006 ROK2007-05-24 do dziś
301.01.2007 R-31.12.2007 R2008-08-18 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.07.2005 -31.12.20052006-05-22 do dziś
2ZA 2006 ROK2007-05-24 do dziś
301.01.2007 R-31.12.2007 R2008-08-18 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-01-18 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaŁĄCZENIE SIĘ POPRZEZ PRZEJĘCIE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU W TRYBIE UPROSZCZONYM (ART. 492 § 1 PKT 1, 515 § 1, 516 § 6) 29.11.2016 R. REP. A 10918/2016, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW2017-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-03-14 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaŁĄCZENIE SIĘ POPRZEZ PRZEJĘCIE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU W TRYBIE UPROSZCZONYM (ART.492 §1 PKT 1, 515 §1, 516 §6), 27.02.2017, REP.A NR 1655/2017, UCHWAŁA NZW2017-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-06-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaŁĄCZENIE SIĘ POPRZEZ PRZEJĘCIE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU W TRYBIE UPROSZCZONYM (ART. 492 § 1 PKT 1, 515 § 1, 516 § 6). 16.05.2017 REP. A 4254/2017, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
4
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-08-07 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaŁĄCZENIE SIĘ POPRZEZ PRZEJĘCIE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU W TRYBIE UPROSZCZONYM (ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H., 515 § 1 K.S.H., 516 § 6 K.S.H.), 04.07.2017 R. REP. A 6067/2017, UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MOBIMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 04 LIPCA 2017 R. W PRZEDMIOOCIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ BONUSCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE2017-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów