SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SADLINKACH

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000238578
Numer REGON: 001394550
Numer NIP: 5811134412
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-23
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-07-01
Sygnatura akt[RDF/517331/23/71]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-08-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013945502005-08-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SADLINKACH2005-08-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ELBLĄGU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 5892005-08-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KWIDZYŃSKI gmina SADLINKI miejscowość SADLINKI2005-08-23 do dziś
2. Adresulica BRZOZOWA nr domu 27 kod pocztowy 82-522 poczta SADLINKI 2005-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.09.1988 R. 19.02.2002 R., NOWY TEKST STATUTU; 28.04.2005 R., ZMIANA PAR. 6 USTĘPU 4, PAR. 59, PAR. 60 USTĘPU 1, SKREŚLENIE USTĘPU 2 W PAR. 78, USTĘPU 1 W PARAGRAFIE 81;2005-08-23 do dziś
2W DNIU 19.10.2007 R. UCHWAŁĄ NR 2 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NASTĄPIŁO: ZMIANA I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA NASTĘPUJĄCYM PARAGRAFOM STATUTU: PAR. 6 UST. 2; PAR. 39 UST. 1, 2 I 4; PAR. 40; PAR. 99; PAR. 101; PAR. 105; PAR. 107; PAR. 111; DODANIE: PAR. 38”; PAR. 42”; UST. 2 W PAR. 47; UST. 2 W PAR. 48; PAR. 83”; PAR. 93”; PAR. 99”; PAR. 124”; -SKREŚLENIE: UST. 1 W PAR. 84; PAR. 100; UST. 1 I 2 W PAR. 102; UST. 2 W PAR. 1042008-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-08-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2005-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSITNICKA2015-12-11 do dziś
2. ImionaMARIA MARTA2015-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2015-12-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-11 do dziś
21. NazwiskoCZECHOWICZ2008-04-07 do dziś
2. ImionaALICJA2008-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-11-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-07 do dziś
31. NazwiskoSZMIDT2005-08-23 do dziś
2. ImionaRYSZARD2005-08-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-08-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-23 do dziś
41. NazwiskoSITNICKA2005-08-23 do dziś
2. ImionaMARIA MARTA2005-08-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-08-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONOPSKA2022-12-07 do dziś
2. ImionaMONIKA2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANIK2022-12-07 do dziś
2. ImionaDOROTA2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWIŃSKI2022-12-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-02-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2003 R. data złożenia 10.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2003 R.2005-08-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2004 R. data złożenia 10.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2004 R.2005-08-23 do dziś
3data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
4data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-11-30 do dziś
5data złożenia 10.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
6data złożenia 28.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
7data złożenia 13.08.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-09 do dziś
8data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
9data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
10data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
11data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
12data złożenia 08.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
13data złożenia 09.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
14data złożenia 15.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-15 do dziś
15data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
16data złożenia 10.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
17data złożenia 02.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-02 do dziś
18data złożenia 01.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-11-30 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-02 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2003 R.2005-08-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2004 R.2005-08-23 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-11-30 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-09 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-02 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów