„ENEDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000238518
Numer REGON: 300066828
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[RDF/348372/21/8]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP3000668282005-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENEDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 122092005-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. GŁOGOWSKA nr domu 31 nr lokalu 33 kod pocztowy 60-702 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.07.1998 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, REP. A NR 3486/1998, 13.06.2005 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, REP. A NR 10.098/2005, ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 5, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10 UST. 1 I UST. 3, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, DODANO: PAR. 8A, PAR. 8B.2005-08-03 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 4 MARCA 2009 R. SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM OLAFEM PERETIATKOWICZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 1A (REP. A 1997/2009) ZMIENIONO §§: 5, 9, 12, 13, 14 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2009-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASZCZ2009-04-09 do dziś
2. ImionaMARTA JADWIGA2005-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 7.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 704.000, - ZŁ2005-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-08-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego704000,00 PLN2005-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1700000,00 PLN2005-08-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2005-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2011-03-29 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2011-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKACZMAREK2005-08-03 do dziś
2. ImionaDONATA2005-08-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-03 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2005-08-03 do dziś
21. NazwiskoDZIEKAŃSKI2009-04-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2009-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-04-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2009-04-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2009-04-09 do dziś
246 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-04-09 do dziś
346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-04-09 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-04-09 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-04-09 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-04-09 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-09 do dziś
801 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2009-04-09 do dziś
933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-04-09 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.04.2006 okres 2005 R.2006-05-12 do dziś
2data złożenia 30.04.2007 okres 2006 ROK2007-06-01 do dziś
3data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
4data złożenia 10.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-09 do dziś
5data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
6data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
7data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
8data złożenia 30.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
9data złożenia 13.09.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-07 do dziś
10data złożenia 13.09.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-07 do dziś
11data złożenia 13.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
12data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
13data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
18data złożenia 18.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
19data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-05-12 do dziś
22006 ROK2007-06-01 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-09 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2006-05-12 do dziś
22006 ROK2007-06-01 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-09 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów