ENDOSKOPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000237834
Numer REGON: 220078546
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-09-08
Sygnatura akt[RDF/328109/21/667]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDOSKOPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT2007-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT ulica B. CHROBREGO nr domu 6/8 kod pocztowy 81-756 poczta SOPOT kraj POLSKA 2007-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.06.2005 R., ALEKSANDRA BEĆKA, NOTARIUSZ, 81-810 SOPOT AL. NIEPODLEGŁOŚCI 803/1, REPERTORIUM A NR 3237/20052005-07-14 do dziś
229.03.2007 R., ALEKSANDRA BECKA NOTARIUSZ -KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE, REPERTORIUM A NR 1600/2007, ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI.2007-05-10 do dziś
327 CZERWCA 2011 ROK, REPEERTORIUM A NR 1687/2011 ALEKSANDRA BEČKA NOTARIUSZ, 81-810 SOPOT, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 803/1, ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI ORAZ TEKST JEDNOLITY.2011-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-07-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLECZKOWSKI2005-07-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2005-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 193 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.500,00 ZŁ2005-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORYŃSKI2005-07-14 do dziś
2. ImionaMAREK JAROSŁAW2005-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 193 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.500,00 ZŁ2005-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego193000,00 PLN2005-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1183000,00 PLN2005-07-14 do dziś
2193000,00 PLN2005-11-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2005-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLECZKOWSKI2005-07-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2005-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORYŃSKI2005-07-14 do dziś
2. ImionaMAREK JAROSŁAW2005-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2005-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2011-08-03 do dziś
286 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2011-08-03 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2011-08-03 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2011-08-03 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-03 do dziś
672 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2011-08-03 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-08-03 do dziś
896 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-08-03 do dziś
947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-03 do dziś
1086 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2021-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2006 okres 01.10.2005 -31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
2data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-31 do dziś
3data złożenia 24.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
4data złożenia 04.06.2009 okres 01 STYCZEŃ 2008 R. -31 GRUDZIEŃ 2008 R.2009-07-06 do dziś
5data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
6data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
7data złożenia 06.06.2012 okres 1 STYCZEŃ 2011 ROK -31 GRUDZIEŃ 2011 ROK2012-06-28 do dziś
8data złożenia 25.06.2013 okres 1 STYCZEŃ 2012R. - 31 GRUDZIEŃ 2012R.2013-08-19 do dziś
9data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
10data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
11data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
13data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
16data złożenia 08.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2005 -31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
401 STYCZEŃ 2008 R. -31 GRUDZIEŃ 2008 R.2009-07-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
71 STYCZEŃ 2011 ROK -31 GRUDZIEŃ 2011 ROK2012-06-28 do dziś
81 STYCZEŃ 2012R. - 31 GRUDZIEŃ 2012R.2013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2005 -31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
401 STYCZEŃ 2008 R. -31 GRUDZIEŃ 2008 R.2009-07-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
71 STYCZEŃ 2011 ROK -31 GRUDZIEŃ 2011 ROK2012-06-28 do dziś
81 STYCZEŃ 2012R. - 31 GRUDZIEŃ 2012R.2013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów