SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRACOWNIKÓW POLSKICH ZAKŁADÓW OPTYCZNYCH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000237735
Numer REGON: 001221772
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-02-17
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/7304/23/415]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-07-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001221772 NIP 52510010402013-01-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRACOWNIKÓW POLSKICH ZAKŁADÓW OPTYCZNYCH2005-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI, WYDZIAŁ VII WARSZAWA nr w rejestrze XIX 18152005-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-07-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-07-15 do dziś
2. Adresulica STANISŁAWA AUGUSTA nr domu 42 nr lokalu 100 kod pocztowy 03-846 poczta WARSZAWA 2005-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114 PAŹDZIERNIK 1985 R. 03.03.2005 R. ZMIENIONY § 77, § 84 -PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2005-07-15 do dziś
2UCHWALONY NOWY STATUT W DNIU 26 KWIETNIA 2006 R. UCHWAŁĄ NR 2 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2006-07-26 do dziś
326.06.2009 R. 1. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § § 5, 10, 16, 17, 18, 20, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 69, 70, 80, 81, 82, 83, 88, 102. 2. NUMERY DODANYFH PARAGRAFÓW: § 58 INDEKS 1, § 58 INDEKS 2, § 58 INDEKS 3, § 58 INDEKS 4, § 60 INDEKS 1, § 60 INDEKS 2. 3. NUMERY USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW: § § 43, 46, 47, 48 4. UCHWALONY TEKST JEDNOLITY STATUTU W DNIU 26 CZERWCA 2009 R. UCHWAŁĄ NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓLDZIELNI2010-01-14 do dziś
423.06.2016 R., ZM. § 18 PKT 1 STATUTU2016-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2005-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBINDA2023-02-17 do dziś
2. ImionaJÓZEF2023-02-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-02-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-17 do dziś
21. NazwiskoZDUNOWSKI2019-09-30 do dziś
2. ImionaRYSZARD JAN2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-09-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-30 do dziś
36. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-15 do dziś
46. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2022-04-25 do dziś
2. ImionaELWIRA IWONA2022-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODZELEWSKA2022-04-25 do dziś
2. ImionaMARIA2022-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEZ2022-04-25 do dziś
2. ImionaIRENA2022-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSIAKOWSKA2022-04-25 do dziś
2. ImionaEWA2022-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDUNOWSKI2019-09-30 do dziś
2. ImionaRYSZARD JAN2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-07-15 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-07-15 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-07-15 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.12.2012 okres ROK 20072013-01-10 do dziś
2data złożenia 05.12.2012 okres ROK 20082013-01-10 do dziś
3data złożenia 05.12.2012 okres ROK 20092013-01-10 do dziś
4data złożenia 05.12.2012 okres ROK 20102013-01-10 do dziś
5data złożenia 05.12.2012 okres ROK 20112013-01-10 do dziś
6data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-16 do dziś
7data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
8data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
9data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
10data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
11data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
12data złożenia 02.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-02 do dziś
13data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-12 do dziś
14data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20072013-01-10 do dziś
2ROK 20082013-01-10 do dziś
3ROK 20092013-01-10 do dziś
4ROK 20102013-01-10 do dziś
5ROK 20112013-01-10 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-16 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-02 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-12 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20072013-01-10 do dziś
2ROK 20082013-01-10 do dziś
3ROK 20092013-01-10 do dziś
4ROK 20102013-01-10 do dziś
5ROK 20112013-01-10 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-16 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-02 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-12 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów