„ARTIFEX NOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000237130
Numer REGON: 240118796
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/337177/21/389]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTIFEX NOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2005-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica NAD TORAMI nr domu 12 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2012-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.06.2005 R. - NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 4302/20052005-06-29 do dziś
203.09.2009 R. -REP. „A” NR 6531/2009, NOTARIUSZ ŁUKASZ GAJOS, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH -ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI2009-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUROWSKI2005-06-29 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2005-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 75.000,00 ZŁ2005-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-06-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUROWSKA2005-06-29 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA IZABELA2005-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2005-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2005-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2005-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUROWSKI2005-06-29 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2005-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄ- DU2005-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoPUCH2005-06-29 do dziś
2. ImionaMARIA URSZULA2005-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-29 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2005-06-29 do dziś
21. NazwiskoSZCZUROWSKA2009-09-23 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA IZABELA2009-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-09-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2009-09-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2009-09-23 do dziś
223 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2009-09-23 do dziś
323 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2009-09-23 do dziś
442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-09-23 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-09-23 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-09-23 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-09-23 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-09-23 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-09-23 do dziś
1043 31 Z TYNKOWANIE2009-09-23 do dziś
1143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-09-23 do dziś
1243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-09-23 do dziś
1343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-09-23 do dziś
1443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-09-23 do dziś
1543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-23 do dziś
1646 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-09-23 do dziś
1746 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2009-09-23 do dziś
1846 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2009-09-23 do dziś
1946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-09-23 do dziś
2046 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-09-23 do dziś
2146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-09-23 do dziś
2246 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-09-23 do dziś
2346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-09-23 do dziś
2468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-09-23 do dziś
2568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-09-23 do dziś
2677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-09-23 do dziś
2781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-09-23 do dziś
2881 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-09-23 do dziś
2981 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-09-23 do dziś
3023 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2009-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2006 okres 21.06.2005 -31.12.20052006-09-08 do dziś
2data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-04 do dziś
3data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
4data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-19 do dziś
5data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
6data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-01 do dziś
7data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
8data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
9data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
10data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
11data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
12data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
14data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
15data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.06.2005 -31.12.20052006-09-08 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-19 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-01 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.06.2005 -31.12.20052006-09-08 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-19 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-01 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów