GRYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000236964
Numer REGON: 340043256
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-07-19
Sygnatura akt[RDF/408061/22/395]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-06-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP3400432562005-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina OSIELSKO miejscowość MYŚLĘCINEK2019-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość MYŚLĘCINEK ulica UL. ŻURAWIA nr domu 1 kod pocztowy 86-031 poczta OSIELSKO kraj POLSKA 2019-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.05.2005 R., ZOFIA REWERS, NOTARIUSZ W BYDGOSZCZY, KANCELARIA PRZY UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY NR 8, REPERTORIUM A NR 7881/2005.2005-06-27 do dziś
208.07.2005 R., REPERTORIUM A NR 10392/2005, ZOFIA REWERS, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8 -ZMIANA §6 UST. 1; DODANIE §6 UST. 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2005-09-22 do dziś
313 MAJA 2010 R., REP. A 320/2010 W KANCELARII NOTARIALNEJ JERZEGO PRZYBYŁA W BYDGOSZCZY PRZY UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/4, ZMIANA PARAGRAFU 5 UMOWY SPÓŁKI.2010-08-05 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.08.2019R., REPERTORIUM A NUMER 5562/2019 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ REWERS-WYKA, NOTARIUSZA W BYDGOSZCZY, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ KATARZYNA REWERS- WYKA W BYDGOSZCZY PRZY ULICY OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/1 -ZMIANA §2 I §9 UMOWY SPÓŁKI.2019-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYKAŁOWSKA2005-09-22 do dziś
2. ImionaEWA JOLANTA2005-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)2005-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego510000,00 PLN2005-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1495000,00 PLN2005-06-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2005-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYKAŁOWSKA2005-06-27 do dziś
2. ImionaEWA JOLANTA2005-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoGRYKAŁOWSKI2005-06-27 do dziś
2. ImionaPIOTR WIESŁAW2005-06-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-27 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2005-06-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-08-05 do dziś
225 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-08-05 do dziś
325 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2010-08-05 do dziś
428 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2010-08-05 do dziś
533 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-08-05 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-08-05 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-08-05 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-08-05 do dziś
943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-08-05 do dziś
1043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-05 do dziś
1146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-08-05 do dziś
1246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-08-05 do dziś
1346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-08-05 do dziś
1449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-08-05 do dziś
1552 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2010-08-05 do dziś
1652 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-08-05 do dziś
1741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-08-05 do dziś
1868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-08-05 do dziś
1977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-08-05 do dziś
2073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2006 okres ZA 2005 ROK2006-07-20 do dziś
2data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
3data złożenia 03.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-16 do dziś
4data złożenia 09.07.2009 okres 1.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
5data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-05 do dziś
6data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
7data złożenia 05.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-06 do dziś
8data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
9data złożenia 14.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
10data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 01.01.20142016-08-12 do dziś
11data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
12data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-28 do dziś
14data złożenia 22.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
15data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17data złożenia 19.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2006-07-20 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-16 do dziś
41.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-05 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 01.01.20142016-08-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2005 ROK2006-07-20 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-16 do dziś
41.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-05 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 01.01.20142016-08-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-28 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów