HEUTINK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000236718
Numer REGON: 340028564
Numer NIP: 8762280396
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[RDF/312138/21/735]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-06-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3400285642007-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEUTINK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. GRUDZIĄDZ gmina M. GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2005-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUDZIĄDZ ulica DROGA MAZOWIECKA nr domu 34 A kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2006-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.04.2005 R.-NOTARIUSZ ELŻBIETA MILAN-SZYMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU, REPERTORIUM A NR 2404/20052005-06-22 do dziś
216.01.2007, REPERTORIUM A NUMER 296/2007, NOTARIUSZ IWONA KALCZYŃSKA - POKORA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIECIU; ZMIENIONO § 7 I § 8, USUNIĘTO § 21 UMOWY SPÓŁKI2007-02-15 do dziś
328.05.2008 R., REPERTORIUM A NR 4141/2008, NOTARIUSZ ANDRZEJ SOKALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU, ZMIENIONO § 7 I § 8 UMOWY SPÓŁKI2008-10-20 do dziś
424.11.2008 R., REPERTORIUM ANR 10472/2008, NOTARIUSZ ANDRZEJ SOKALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU, UL. SIENKIEWICZA 10/4 -ZMIENIONO § 7 I § 8 UMOWY SPÓŁKI2008-12-02 do dziś
504.07.2012 R., REPERTORIUM A NR 1814/2012, NOTARIUSZ NATALIA GARDZIEJEWSKA-KANIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMŻY, UL. SZEWSKA 17 B, W § 6 UMOWY SPÓŁKI DODANO PUNKT 562012-09-19 do dziś
621.12.2018 R.; REP. A NR 8087/2018; NOTARIUSZ NATALIA GARDZIEJEWSKA-KANIEWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMŻY PRZY UL. SZEWSKIEJ 17B, ZMIENIONO § 7 ORAZ § 8 UMOWY SPÓŁKI.2019-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTIMMERFABRIEK ZWOLLE B.V.2005-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000.000,00 ZŁ2019-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-03-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10000000,00 ZŁ2019-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM-UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM LUB TRZYOSOBOWYM-UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEENS2019-03-06 do dziś
2. ImionaREINT HENDRIK2019-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEUTINK2005-06-22 do dziś
2. ImionaHELMICH WILLEM2005-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2005-06-22 do dziś
245 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2005-06-22 do dziś
351 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2005-06-22 do dziś
470 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-06-22 do dziś
520 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2005-06-22 do dziś
670 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-06-22 do dziś
770 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2005-06-22 do dziś
870 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2005-06-22 do dziś
974 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2005-06-22 do dziś
1020 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2016-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.10.2006 okres 2005 ROK2006-10-16 do dziś
2data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-09-28 do dziś
3data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
4data złożenia 08.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-18 do dziś
5data złożenia 02.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
6data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
7data złożenia 24.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-31 do dziś
8data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
9data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
10data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
11data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
12data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13data złożenia 04.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-04 do dziś
14data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
16data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006-31.12.20062007-09-28 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-18 do dziś
301.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
401.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-05-31 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-10-16 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-28 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-18 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-05-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-10-16 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-28 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-18 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-05-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-16 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów