KWEDIS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000236612
Numer REGON: 220073112
Numer NIP: 5811854916
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2018-05-16
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/24672/17/975]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKWEDIS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄG gmina ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2017-09-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ELBLĄG kraj POLSKA 2018-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.05.2005 R. PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ CIENKUSZ-CISKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W KWIDZYNIE PRZY UL. CHOPINA 26, REP. A 1448/20052005-06-22 do dziś
201.09.2010 R REPERTORIUM A NR 5740/2010, NOTARIUSZ ANNA SAGUN, KANCELARIA NOTARIALNA UL. POCZTY GDAŃSKIEJ 22/1 82-200 MALBORK ZMIANIE ULEGŁY § § 2, 4, 5, 13, 182010-11-17 do dziś
3ZMIANA: PAR. 4 PKT 1,AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU, NR REP A 3716/2017, KANCELARIA NOTARIALNA MARKA KRULLA, UL. ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO 13B,ELBLĄG2017-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAPPY END 24 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-13 do dziś
4. Numer KRS0000510081 2015-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 82.000,00 ZŁ2015-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2005-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2005-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMLAK2016-11-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JANUSZ2016-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2010-11-17 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-11-17 do dziś
343 33 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-11-17 do dziś
443 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2010-11-17 do dziś
545 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-11-17 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-11-17 do dziś
745 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-11-17 do dziś
845 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-11-17 do dziś
946 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-11-17 do dziś
1046 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-11-17 do dziś
1146 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2010-11-17 do dziś
1246 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2010-11-17 do dziś
1346 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2010-11-17 do dziś
1446 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-11-17 do dziś
1547 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-17 do dziś
1647 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-17 do dziś
1747 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-17 do dziś
1847 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-17 do dziś
1947 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-17 do dziś
2047 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-17 do dziś
2147 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-11-17 do dziś
2247 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-11-17 do dziś
2349 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-11-17 do dziś
2452 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2010-11-17 do dziś
2552 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-11-17 do dziś
2652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-11-17 do dziś
2753 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-11-17 do dziś
2855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-11-17 do dziś
2955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-11-17 do dziś
3056 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-11-17 do dziś
3156 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-11-17 do dziś
3256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-11-17 do dziś
3364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-11-17 do dziś
3466 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-11-17 do dziś
3566 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-11-17 do dziś
3668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-11-17 do dziś
3768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-11-17 do dziś
3868 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2010-11-17 do dziś
3970 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-11-17 do dziś
4070 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-11-17 do dziś
4173 1 REKLAMA2010-11-17 do dziś
4274 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-11-17 do dziś
4377 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-11-17 do dziś
4477 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-11-17 do dziś
4577 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2010-11-17 do dziś
4677 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-11-17 do dziś
4778 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-11-17 do dziś
4878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2010-11-17 do dziś
4978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-11-17 do dziś
5081 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-11-17 do dziś
5181 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2010-11-17 do dziś
5281 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-11-17 do dziś
5382 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2010-11-17 do dziś
5482 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-17 do dziś
5585 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-11-17 do dziś
5692 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2010-11-17 do dziś
5796 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.10.2009 okres 01.01.2007-31.12.20072009-11-13 do dziś
2data złożenia 16.09.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-11-17 do dziś
3data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
4data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-11-28 do dziś
6data złożenia 24.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-13 do dziś
7data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
8data złożenia 08.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
9data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072009-11-13 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-11-17 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-11-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007-31.12.20072009-11-13 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-11-17 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-11-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów