GRYFITLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000236527
Numer REGON: 320054643
Numer NIP: 9552128725
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-10-05
Sygnatura akt[RDF/436473/22/217]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-06-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320054643 NIP 95521287252007-02-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYFITLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina GOLENIÓW miejscowość ŁOZIENICA2009-08-17 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOZIENICA ulica PROSTA nr domu 2 kod pocztowy 72-100 poczta GOLENIÓW kraj POLSKA 2009-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki17 CZERWIEC 2005 R.; NOTARIUSZ DOROTA ANDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3780/20052005-06-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 08 LUTEGO 2006 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ DOROTĘ ANDRZEJEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE UL. JAGIELLOŃSKA 10/14, REPERTORIUM A NUMER 984/2006, ZMIANA § 232006-03-14 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 MARCA 2009 R.,REP. A NR 408/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ BOŻENĘ WÓJCIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE -ZMIENIONO: § 3 I § 6. SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 12 MAJA 2009 R., REP. A NR 643/2009, NOTARIUSZ BOŻENA WÓJCIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2009-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA2011-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3208333992011-05-17 do dziś
4. Numer KRS0000355599 2011-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200.000,00 ZŁ2011-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1200000,00 ZŁ2011-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA). 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW UPOWAŻNIENI SĄ: A. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE NIEZALEŻNIE OD WARTOŚCI DOKONYWANYCH CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH I ZOBOWIĄZUJĄCYCH (REPREZENTACJA SAMOISTNA), B. CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH I ZOBOWIĄZUJĄCYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 5.000 (PIĘCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH (REPREZENTACJA SAMOISTNA), C. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH I ZOBOWIĄZUJĄCYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST WYŻSZA NIŻ 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH, LECZ NIE PRZEKRACZA 100.000,00 (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA), D. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH I ZOBOWIĄZUJĄCYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000,00 (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE DZIAŁAJĄCY W OPARCIU O UPRZEDNIĄ UCHWAŁĘ CAŁEGO SKŁADU ZARZĄDU SPÓŁKI (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).2006-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARYCKI2005-06-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAROSŁAW2005-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZYMAŃSKA2018-01-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2018-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-31 do dziś
21. NazwiskoLASOTA2012-02-23 do dziś
2. ImionaJAKUB KRZYSZTOF2012-02-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-23 do dziś
31. NazwiskoGABRYEL2012-02-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ EDMUND2012-02-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-08-17 do dziś
285 32 A TECHNIKA2009-08-17 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-08-17 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-08-17 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-08-17 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-08-17 do dziś
772 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2009-08-17 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-08-17 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-08-17 do dziś
1072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2006 okres ROK 20052006-07-31 do dziś
2data złożenia 13.07.2007 okres 2006 R.2007-08-14 do dziś
3data złożenia 15.07.2008 okres 2007 R.2008-07-23 do dziś
4data złożenia 15.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-03 do dziś
5data złożenia 14.07.2010 okres 2009 R.2010-07-26 do dziś
6data złożenia 14.07.2011 okres 2010 R.2011-07-21 do dziś
7data złożenia 03.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-27 do dziś
8data złożenia 12.07.2013 okres 2012 R.2013-08-19 do dziś
9data złożenia 01.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-26 do dziś
10data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
11data złożenia 03.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
12data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
13data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
14data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
15data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
16data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
17data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-07-31 do dziś
22006 R.2007-08-14 do dziś
32007 R.2008-07-23 do dziś
42008 ROK2009-08-03 do dziś
52009 R.2010-07-26 do dziś
62010 R.2011-07-21 do dziś
72011 ROK2012-07-27 do dziś
82012 R.2013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20052006-07-31 do dziś
22006 R.2007-08-14 do dziś
32007 R.2008-07-23 do dziś
42008 ROK2009-08-03 do dziś
52009 R.2010-07-26 do dziś
62010 R.2011-07-21 do dziś
72011 ROK2012-07-27 do dziś
82012 R.2013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów