SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000236294
Numer REGON: 330265355
Numer NIP: 6730016809
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-02-16
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/667/23/350]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-06-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 330265355 NIP 67300168092008-05-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”2005-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W KOSZALINIE nr w rejestrze 4622005-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECINECKI gmina GRZMIĄCA miejscowość GRZMIĄCA2005-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GRZMIĄCA ulica BOBOLICKA nr domu 16 A kod pocztowy 78-450 poczta GRZMIĄCA kraj POLSKA 2009-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.11.1991 R.2005-06-17 do dziś
230.05.2018 - UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2018-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2005-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM2005-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPAWŁOWSKI2011-11-24 do dziś
2. ImionaJERZY2011-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-11-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-11-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-24 do dziś
21. NazwiskoSZPULAK2011-11-24 do dziś
2. ImionaIRENA2011-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-11-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2011-11-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-24 do dziś
31. NazwiskoDZIUBA BARTNIK2009-09-16 do dziś
2. ImionaCELINA2009-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-09-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2009-09-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-16 do dziś
41. NazwiskoDUDA2005-06-17 do dziś
2. ImionaTADEUSZ WIESŁAW2005-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2005-06-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-06-17 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-06-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-06-17 do dziś
61. NazwiskoKNAP2005-06-17 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2005-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-06-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2023-02-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ WIESŁAW2023-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOGA2023-02-16 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2023-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2023-02-16 do dziś
2. ImionaJADWIGA2023-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEŃKO2023-02-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2023-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIK2023-02-16 do dziś
2. ImionaGABRIELA MONIKA2023-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-16 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIULEK2023-02-16 do dziś
2. ImionaWIKTOR HERMAN2023-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-09 do dziś
2data złożenia 23.04.2008 okres 2005 R.2008-05-14 do dziś
3data złożenia 23.04.2008 okres 2006 R.2008-05-14 do dziś
4data złożenia 06.06.2008 okres 2007 R.2008-06-18 do dziś
5data złożenia 24.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-16 do dziś
6data złożenia 02.06.2010 okres 2009 R.2010-06-22 do dziś
7data złożenia 16.11.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-11-24 do dziś
8data złożenia 11.10.2012 okres 2011 ROK2012-10-15 do dziś
9data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012R. 31.12.2012R.2013-06-17 do dziś
10data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
11data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
12data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
13data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
14data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
15data złożenia 23.04.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-23 do dziś
16data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
17data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
18data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2008-05-14 do dziś
22006 R.2008-05-14 do dziś
32007 R.2008-06-18 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-16 do dziś
52009 R.2010-06-22 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-11-24 do dziś
72011 ROK2012-10-15 do dziś
801.01.2012R. 31.12.2012R.2013-06-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-09 do dziś
22005 R.2008-05-14 do dziś
32006 R.2008-05-14 do dziś
42007 R.2008-06-18 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-16 do dziś
62009 R.2010-06-22 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-11-24 do dziś
82011 ROK2012-10-15 do dziś
901.01.2012R. 31.12.2012R.2013-06-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów