„BUSINESS SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000236231
Numer REGON: 240102909
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-03-24
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/2780/21/422]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2008-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica KOLONIA CIEŚLE nr domu 3 kod pocztowy 41-217 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2008-05-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@B1S.PL2021-03-24 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.B1S.PL2021-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124 MAJA 2005 R., NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. MICKIEWICZA 15, 40-951 KATOWICE, REPERTORIUM „A” NR 4862/20052005-06-16 do dziś
224.04.2008 R. NOTARIUSZ ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. MICKIEWICZA 15, 40-092 KATOWICE, REPERT. A NR 8407/2008 ZMIENIONO: PAR. 2 USTĘP 2 UMOWY SPÓŁKI, PAR. 3 USTĘP 1 UMOWY SPÓŁKI, PAR. 4 USTĘP 1 UMOWY SPÓŁKI2008-05-09 do dziś
312.11.2013 R., REP. A NR 10974/2013, NOTARIUSZ IZABELA BIEŃKO-MAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, UL. 3-GO MAJA 14, - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI PARAGRAFU 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA.2014-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-06-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKA2005-06-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KRYSTYNA2005-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000,00 ZŁ2014-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKI2014-05-16 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ STANISŁAW2014-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 495.000,00 ZŁ2014-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego550000,00 ZŁ2014-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2005-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHNIEWSKA2021-03-24 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2021-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKI2005-06-16 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ STANISŁAW2005-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZALEWSKA2021-03-24 do dziś
2. ImionaOTYLIA MAŁGORZATA2021-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA2021-03-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-05-09 do dziś
226 80 Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-05-09 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-05-09 do dziś
426 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2008-05-09 do dziś
546 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-05-09 do dziś
646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-05-09 do dziś
746 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2008-05-09 do dziś
846 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2008-05-09 do dziś
946 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2008-05-09 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-05-09 do dziś
1147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-05-09 do dziś
1247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-05-09 do dziś
1361 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2008-05-09 do dziś
1461 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2008-05-09 do dziś
1561 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2008-05-09 do dziś
1664 91 Z LEASING FINANSOWY2008-05-09 do dziś
1764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-05-09 do dziś
1866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-05-09 do dziś
1962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2008-05-09 do dziś
2062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-05-09 do dziś
2162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2008-05-09 do dziś
2262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-05-09 do dziś
2395 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2008-05-09 do dziś
2470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-05-09 do dziś
2572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2008-05-09 do dziś
2671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-05-09 do dziś
2763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-05-09 do dziś
2885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-05-09 do dziś
2959 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-05-09 do dziś
3096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-05-09 do dziś
3158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2008-05-09 do dziś
3258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2008-05-09 do dziś
3370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-05-09 do dziś
3478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2008-05-09 do dziś
3578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2006 okres ROK 20052006-07-26 do dziś
2data złożenia 10.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-30 do dziś
3data złożenia 17.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-12 do dziś
4data złożenia 15.07.2009 okres 2008 ROK2009-09-16 do dziś
5data złożenia 22.11.2010 okres 2009 R.2010-11-26 do dziś
6data złożenia 22.08.2011 okres 2010 ROK2011-10-04 do dziś
7data złożenia 03.09.2012 okres 2011 ROK2012-09-26 do dziś
8data złożenia 10.10.2013 okres 2012 ROK2013-10-25 do dziś
9data złożenia 08.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
10data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
11data złożenia 09.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
12data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-25 do dziś
13data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
14data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-07-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-30 do dziś
32007 ROK2008-08-12 do dziś
42008 ROK2009-09-16 do dziś
52009 R.2010-11-26 do dziś
62010 ROK2011-10-04 do dziś
72011 ROK2012-09-26 do dziś
82012 ROK2013-10-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20052006-07-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-30 do dziś
32007 ROK2008-08-12 do dziś
42008 ROK2009-09-16 do dziś
52009 R.2010-11-26 do dziś
62010 ROK2011-10-04 do dziś
72011 ROK2012-09-26 do dziś
82012 ROK2013-10-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów