„EXBRO KORPORACJA USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH I FINANSOWYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000235864
Numer REGON: 290002646
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-07-15
Sygnatura akt[RDF/225101/20/578]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-06-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP2900026462005-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXBRO KORPORACJA USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH I FINANSOWYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ X GOSPODARCZY nr w rejestrze 11612005-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2005-06-10 do dziś
2. Adresulica DUŻA nr domu 20 kod pocztowy 25-304 poczta KIELCE 2005-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.03.1991 ROK -NOTARIUSZ ANNA BŁESZYŃSKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W KIELCACH, REP A 4642/1991; 13.04.2005 ROK NOTARIUSZ ANNA BŁESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. HIPOTECZNA 4/3, REP A 1243/2005: ZMIANA ART. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; WYKREŚLONO ART. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.2005-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-06-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŃCZURA2005-06-10 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2005-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.000,00 ZŁ2005-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-06-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŃCZURA2005-06-10 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2005-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ2005-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-06-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEDRYCZ2005-06-10 do dziś
2. ImionaLIDIA ALEKSANDRA2005-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2005-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-06-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2005-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport112000,00 PLN2005-06-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z 1-3 OSÓB. PRZY SKŁADZIE 1-OSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, PRZY SKŁADZIE 2- LUB 3-OSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES JEDNOOSOBOWO, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU2005-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŃCZURA2005-06-10 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2005-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-06-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKAŃCZURA2016-09-26 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA2016-09-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy167 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZEM EMERYTALNO-RENTOWYM2005-06-10 do dziś
267 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-06-10 do dziś
365 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-06-10 do dziś
474 11 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2005-06-10 do dziś
574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-06-10 do dziś
674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-06-10 do dziś
774 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2005-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
2data złożenia 11.07.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-08-30 do dziś
3data złożenia 03.07.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
4data złożenia 10.07.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
5data złożenia 15.07.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
6data złożenia 08.07.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-11-29 do dziś
7data złożenia 12.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
8data złożenia 12.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
9data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
11data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
12data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.01.20162019-06-05 do dziś
14data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-08-30 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
5OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
6OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-11-29 do dziś
7OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
8OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.01.20162019-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-08-30 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
5OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
6OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-11-29 do dziś
7OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
8OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów