LABEL TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-12 godz. 20:45:31
Numer KRS: 0000235800
Numer REGON: 160022492
Numer NIP: 7542795732
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2024-06-25
Sygnatura akt[RDF/623220/24/719]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABEL TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina DĄBROWA miejscowość ŻELAZNA2017-09-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻELAZNA ulica UL. BOCZNA nr domu 14A kod pocztowy 49-120 poczta DĄBROWA kraj POLSKA 2017-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.05.2005 R. KANCELARIA NOTARIALNA WALDEMARA MYGI W OPOLU, REP. A NR 3588/2005.2005-06-07 do dziś
226.02.2010 R., REP. A NR 1641/2010, KN. R. PALEJ W OPOLU ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI. 31.05.2010 R., REP. A NR 1856/2010, KN. WANDA PASIERB-ROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NYSIE ZMIENIONO PAR.: 7, 8, 11, 13, 14 UMOWY SPÓŁKI.2010-10-15 do dziś
312.06.2017R. REP. A NR 5907/2017, KANCELARIA NOTARIALNA W. MYGA, I. FRĄSZCZAK SPÓŁKA PARTNERSKA W OPOLU, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2017-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROWIEC2005-06-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2005-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ2010-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-06-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODOSEK2005-06-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ2005-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ2010-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 PLN2005-06-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU, KTÓREMU ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW MOŻE POWIERZYĆ FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODOSEK2010-10-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ2010-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-10-15 do dziś
PREZES ZARZĄDU2011-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2010-10-15 do dziś
228 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2010-10-15 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-10-15 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-10-15 do dziś
546 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-10-15 do dziś
646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-10-15 do dziś
747 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-15 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-10-15 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-10-15 do dziś
1033 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.07.2006 okres 07.06.2005-31.12.20052006-08-01 do dziś
2data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-11 do dziś
3data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
4data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-20 do dziś
5data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-10-15 do dziś
6data złożenia 07.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-28 do dziś
7data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
8data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-20 do dziś
9data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
12data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
15data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
17data złożenia 27.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
18data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
19data złożenia 24.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.06.2005-31.12.20052006-08-01 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-20 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-10-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
17OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.06.2005-31.12.20052006-08-01 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-20 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-10-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
18OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów